Utvecklande samtal

Samtalsterapi och coaching inom ACT (Acceptance Commitment Therapy) och psykosyntes

Jag är ditt samtalsstöd

Jag heter Carola och är diplomerad samtalsterapeut och coach inom ACT (Acceptance Commitment Therapy) och psykosyntes. I ett möte med mig får du tillfälle för reflektion och en möjlighet i att göra skillnad för dig själv i ditt liv. I mitt arbetssätt utgår jag ifrån ACT och “kognitiv psykosyntes”, vilket betyder att jag arbetar utifrån det som sker i nuet – ditt och mitt Här och Nu. Jag använder mig av övningar, metaforer, guidade meditationer och välbeprövade samtalstekniker som empatisk kommunikation och motiverande samtal i mitt arbete. För mig hänger känslor, tankar, kropp och själ ihop i ett system. Detta system kan behöva kalibreras mot livsvärden – och det är här som det meningsfulla valet kommer in i våra liv.

Person sitter i soffa med formulär i knät, sträcker fram handen som i ett samtal.

Hur vet jag att Utvecklande samtal är rätt för mig?

Oavsett vilken frågeställning som finns inom dig kan Utvecklande samtal vara ett alternativ till att söka reda på svaren. Samtalen kan handla om att öka din självkänsla/självförtroende, byta eller förbättra din jobbsituation, finna din inre ledare, stresshantering, mental träning eller gå mot en ny livsriktning, m.m.

Samtalens teoretiska plattform är

ACT (Acceptance Commitment Therapy) är en vidareutveckling av KBT (Kognitiv beteendeterapi). Modellen erbjuder en genväg förbi det språkliga tänkandet genom sin grund från en nyare form av inlärningspsykologi (RFT (Relation Frame Theory)). ACT går direkt till upplevandet av vårt tänkande med hjälp av metaforer, övningar, värderiktade handlingsval och förändring.

Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. Inom psykosyntesen är viljan och det egna ansvaret centrala begrepp. Vi behöver omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen och för att kunna göra det behöver vi utveckla vår vilja.

Frågor och svar

Vad är Utvecklande samtal?

Aktiva samtalssessioner där ACT (Acceptance Commitment Therapy) och psykosyntes är två s.k. upplevelsebaserade terapiformer. Samtalen är ett samarbete mellan dig och mig där jag är en resurs, ett bollplank och stöd, för att möjliggöra din utveckling och förändring. Vad som ska förändras avgörs av dig. Du sitter alltid på svaren.

- Stödjande

Utvecklande samtal stödjer din process för självutveckling och synliggör självberättelser som inte gynnar dig. Lyfter fram balansen mellan tanke-känsla-handling. Samtalen ger dig möjligheter till inre förändringsarbete i konkret mening genom handlingsbeslut och strategier som praktiseras mellan varje samtalssession.

- Upplevelsebaserat

Utvecklande samtal innehåller aktiva samtalssessioner med metaforer, guidade meditationer och övningar som leder dig till nytt förhållningssätt gentemot dina inre upplevelser. Alla övningar är helt frivilliga att göra. Men de ger dig en större möjlighet i din utvecklingsresa om du utför dem.

- Samtalsterapi och coaching

Personligt samtalsstöd med fördjupning av olika modeller som hjälper till att arbeta med inre upplevelser och yttre beteende. Jag särskiljer inte på terapi och coaching utan utgår ifrån ditt Här och Nu.

Prismodell för Utvecklande samtal

  • Max. pris 1050 kr
  • Rek. pris 850 kr
  • Min. pris 700 kr

Du väljer det belopp du vill betala för tjänsten och genomför köpet. Jag praktiserar glidande prissättning, s.k. behovsanpassad ekonomi, för Utvecklande samtal. Tanken med det är att jag vill ge fler människor möjligheten att gå i samtalsstöd även om de har mindre ekominska resurser. Läs mer under Allmänna villkor.

Payson Logo

Mer information

Jag strävar efter att leva och verka som företagare så som jag lär. Det betyder att jag aktivt försöker leta efter sätt som möter fler behov av samtalsstöd utan att göra avkall på mina egna behov som människa och individ. Det är en balansgång som hjälper mig att bli medveten om bl.a. mina ekonomiska behov samt om de fördomar som finns om pengar och människor. Jag får praktisera i att aktivt skapa dialog i detta vilket bidrar till mitt eget (och andras) lärande.

Glidande prissättning

Tankeliv AB tillämpar glidande prissättning, s.k. behovsanpassad ekonomi. Tanken med det är att jag vill ge fler människor möjligheten i att gå i samtalsstöd oberoende hur deras ekonomiska resurser ser ut. Det vill säga – om vi tillsammans hjälps åt så bidrar vi till varandras välgång och välmående.

Tre priskategorier

I prissättningsmodellen så presenteras tre priskategorier: minimum, rekommenderat och maximum. Som kund får du själv avgöra vilket av dessa priser du vill och kan betala. Om du väljer att betala från det högre spannet av priset (maxbelopp) så möjliggör du ett utökat ideellt arbete som jag utför.

Vid överskott

När jag får ett överskott så kan jag även bidra med att tacka ja till uppdrag där jag inte får betalt, tex. erbjuda samtalsstöd hos ideella organisationer. På detta sätt bidrar jag (och indirekt du) till att fler kan få möjlighet att erhålla stödsamtal, samt att jag uppfyller behov hos mig själv, hos de jag möter och i förlängningen – samhället.

Kontakt

carola@tankeliv.se
Besöksadress:
Stockmakaregatan 8, 59231 Vadstena