Utvecklande samtal

Samtalsterapi inom KBT med inriktning ACT (Acceptance Commitment Therapy)

Jag är ditt samtalsstöd

Känns det som att det är dags för en förändring i ditt liv? Men du vet inte vart du ska börja?
Utvecklande samtal för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig själv i ditt liv. Du får tillfälle att reflektera över dina behov och värderingar, vilket ger dig en högre frihetsgrad i att förverkliga dina drömmar. Samtalet ger dig modet att våga utmana dig själv i att finna inre lösningar och aktivt gå mot ett meningsfullt handlande.

Hur vet jag att Utvecklande samtal är rätt för mig?

Oavsett vilken frågeställning som finns inom dig kan Utvecklande samtal vara ett alternativ till att söka reda på svaren. Samtalen kan handla om att öka din självkänsla/ självförtroende, byta eller förbättra din jobbsituation, finna din inre ledare, stresshantering, mental träning eller gå mot en ny livsriktning, m.m.

Carola Monicadotter Lööf

Samtalens teoretiska plattform är:

ACT (Acceptance Commitment Therapy) som är en vidareutveckling av KBT (Kognitiv beteendeterapi). Modellen erbjuder en genväg förbi det språkliga tänkandet genom sin grund från en nyare form av inlärningspsykologi (RFT (Relation Frame Theory)). ACT går direkt till upplevandet av vårt tänkande med hjälp av metaforer, övningar, värderiktade handlingsval och förändring.

Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. Inom psykosyntesen är viljan och det egna ansvaret centrala begrepp. Vi behöver omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen och för att kunna göra det behöver vi utveckla vår vilja.

Samtalen ger dig möjligheter till inre förändringsarbete i konkret mening genom handlingsbeslut och strategier som praktiseras mellan varje samtalssession.

Vad är Utvecklande samtal?

Aktiva samtalssessioner där ACT (Acceptance Commitment Therapy) och Psykosyntes är två sk. upplevelsebaserade terapiformer. Samtalen är ett samarbete mellan dig och mig där jag är en resurs, ett bollplank och stöd, för att möjliggöra din utveckling och förändring. Vad som ska förändras avgörs av dig – det är du som sitter på svaren.

Stödjande

Stödjer din process för självutveckling och synliggör självberättelser som inte gynnar dig. Lyfter fram balansen mellan tanke-känsla-handling.

Upplevelsebaserat

Aktiva samtalssessioner med metaforer, guidade meditationer och övningar som leder dig till nytt förhållningssätt gentemot dina inre upplevelser.

Samtalsterapi/coaching

Personligt samtalsstöd med fördjupning av olika modeller som hjälper till att arbeta med inre upplevelser och yttre beteende.

Hur det fungerar

Tidsbokning:

Du bokar tid och betalar för Utvecklande samtal via bokningssystemet. Skulle inte en tid passa så kontakta mig.

Samtalen:

Samtalen sker online eller via telefon och är därför platsoberoende. Övrigt enligt överenskommelse.

Övningar:

Alla övningar är helt frivilliga att göra. Men de ger dig en större möjlighet i din utvecklingsresa om du utför dem.

Prismodell för Utvecklande samtal

  • Max. pris 1050 kr
  • Rek. pris 850 kr
  • Min. pris 700 kr

Du väljer det belopp du vill betala för tjänsten och genomför köpet. Jag praktiserar glidande prissättning, s.k. behovsanpassad ekonomi, för Utvecklande samtal. Tanken med det är att jag vill ge fler människor möjligheten att gå i samtalsstöd även om de har mindre ekominska resurser. Läs mer under Allmänna villkor.

Payson Logo

Mer information

Jag strävar efter att leva och verka som företagare så som jag lär. Det betyder att jag aktivt försöker leta efter sätt som möter fler behov av samtalsstöd utan att göra avkall på och mina egna behov som människa och individ. Det är en balansgång som hjälper mig att bli medveten om bl.a. mina ekonomiska behov samt om de fördomar som finns om pengar och människor. Jag får praktisera i att aktivt skapa dialog i detta vilket bidrar till mitt eget (och andras) lärande.

Glidande prissättning

Tankeliv AB tillämpar glidande prissättning, s.k. behovsanpassad ekonomi, för Utvecklande samtal. Tanken med det är att jag vill ge fler människor möjligheten i att gå i samtalsstöd oberoende hur deras ekonomiska resurser ser ut. Det vill säga – om vi tillsammans hjälps åt så bidrar vi till varandras välgång och välmående.

Tre priskategorier

I prissättningsmodellen så presenteras tre priskategorier: minimum, rekommenderat och maximum. Som kund får du själv avgöra vilket av dessa priser du vill och kan betala. Om du väljer att betala från det högre spannet av priset (maxbelopp) så möjliggör du ett utökat ideellt arbete som jag utför.

Vid överskott

När jag får ett överskott så kan jag även bidra med att tacka ja till uppdrag där jag inte får betalt, tex. erbjuda samtalsstöd hos ideella organisationer. På detta sätt bidrar jag (och indirekt du) till hur fler kan få möjlighet till stödsamtal samt att jag uppfyller behov hos mig själv, hos de jag möter och i förlängningen – samhället.