Utvecklande samtal

Samtalsterapi och coaching inom ACT (Acceptance Commitment Therapy) och psykosyntes

Tillsammans skapar vi möjligheter

Jag heter Carola och är din följeslagare på resan mot personlig och själslig utveckling. Hos mig får du inte bara utrymme för reflektion utan även konkreta verktyg för att göra verklig förändring i ditt liv. Jag vägleder dig genom livets utmaningar och möjligheter med hjälp av ACT (Acceptance Commitment Therapy) och kognitiv psykosyntes. Vi fokuserar på nuet, eftersom det är det enda ögonblick du kan påverka. Min metodik kombinerar kraftfulla övningar, insiktsfulla metaforer och guidade meditationer. Jag använder även empatisk kommunikation och motiverande dialog för att hjälpa dig att ta de steg som krävs för att du ska kunna skapa det liv du önskar.

Det meningsfulla valet

Vi människor är i ständig utveckling, och det är här jag kommer in med mina verktyg och erfarenheter. Förändring kan kräva mod, men att göra det medvetna och meningsfulla valet med att utforska dina inre och yttre världar, är en extraordinär resa i sig. Tillsammans kommer vi att harmonisera ditt unika system av känslor, tankar och handlingar mot dina livsvärden, för att forma din framtid på ett sätt som känns meningsfullt och äkta för dig.

Person sitter i soffa med formulär i knät, sträcker fram handen som i ett samtal.

Är Utvecklande samtal rätt för dig?

Undrar du om Utvecklande samtal är det rätta steget för dig? Kanske står du inför en utmaning eller längtar efter förändring. Oavsett om du känner att självkänslan behöver en boost, arbetslivet behöver en förändring, eller om du bara är redo att utforska en ny livsriktning, är Utvecklande samtal en plats där du kan hitta svar. Fokus ligger på att öka din självkänsla och självförtroende, hantera stress och hitta ditt inre ledarskap.

Samtalens teoretiska plattform är

ACT (Acceptance Commitment Therapy) är en vidareutveckling av KBT (Kognitiv beteendeterapi). Modellen erbjuder en genväg förbi det språkliga tänkandet genom sin grund från en nyare form av inlärningspsykologi (RFT (Relation Frame Theory)). ACT går direkt till upplevandet av vårt tänkande med hjälp av metaforer, övningar, värderiktade handlingsval och förändring.

Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. Inom psykosyntesen är viljan och det egna ansvaret centrala begrepp. Vi behöver omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen och för att kunna göra det behöver vi utveckla vår vilja.

Boka din resa mot förändring

Om du är redo att ta steget mot en meningsfull och positiv förändring, är jag redo att guida dig. Boka din första samtalstid och låt oss tillsammans skapa en resa som stärker, utvecklar och ger djup mening till ditt liv.

Frågor och svar

Vad är Utvecklande samtal?

Aktiva samtalssessioner där ACT (Acceptance Commitment Therapy) och psykosyntes är två s.k. upplevelsebaserade terapiformer. Samtalen är ett samarbete mellan dig och mig där jag är en resurs, ett bollplank och stöd, för att möjliggöra din utveckling och förändring. Vad som ska förändras avgörs av dig. Du sitter alltid på svaren.

- Stödjande

Utvecklande samtal stödjer din process för självutveckling och synliggör självberättelser som inte gynnar dig. Lyfter fram balansen mellan tanke-känsla-handling. Samtalen ger dig möjligheter till inre förändringsarbete i konkret mening genom handlingsbeslut och strategier som praktiseras mellan varje samtalssession.

- Upplevelsebaserat

Utvecklande samtal innehåller aktiva samtalssessioner med metaforer, guidade meditationer och övningar som leder dig till nytt förhållningssätt gentemot dina inre upplevelser. Alla övningar är helt frivilliga att göra. Men de ger dig en större möjlighet i din utvecklingsresa om du utför dem.

- Samtalsterapi och coaching

Personligt samtalsstöd med fördjupning av olika modeller som hjälper till att arbeta med inre upplevelser och yttre beteende. Jag särskiljer inte på terapi och coaching utan utgår ifrån ditt Här och Nu.

Prismodell för Utvecklande samtal

  • Max. pris 1050 kr
  • Rek. pris 850 kr
  • Min. pris 700 kr

Du väljer det belopp du vill betala för tjänsten och genomför köpet. Jag praktiserar glidande prissättning, s.k. behovsanpassad ekonomi, för Utvecklande samtal. Tanken med det är att jag vill ge fler människor möjligheten att gå i samtalsstöd även om de har mindre ekominska resurser. Läs mer under Allmänna villkor.

Payson Logo

Mer information

Jag strävar efter att leva och verka som företagare så som jag lär. Det betyder att jag aktivt försöker leta efter sätt som möter fler behov av samtalsstöd utan att göra avkall på mina egna behov som människa och individ. Det är en balansgång som hjälper mig att bli medveten om bl.a. mina ekonomiska behov samt om de fördomar som finns om pengar och människor. Jag får praktisera i att aktivt skapa dialog i detta vilket bidrar till mitt eget (och andras) lärande.

Glidande prissättning

Tankeliv AB tillämpar glidande prissättning, s.k. behovsanpassad ekonomi. Tanken med det är att jag vill ge fler människor möjligheten i att gå i samtalsstöd oberoende hur deras ekonomiska resurser ser ut. Det vill säga – om vi tillsammans hjälps åt så bidrar vi till varandras välgång och välmående.

Tre priskategorier

I prissättningsmodellen så presenteras tre priskategorier: minimum, rekommenderat och maximum. Som kund får du själv avgöra vilket av dessa priser du vill och kan betala. Om du väljer att betala från det högre spannet av priset (maxbelopp) så möjliggör du ett utökat ideellt arbete som jag utför.

Vid överskott

När jag får ett överskott så kan jag även bidra med att tacka ja till uppdrag där jag inte får betalt, tex. erbjuda samtalsstöd hos ideella organisationer. På detta sätt bidrar jag (och indirekt du) till att fler kan få möjlighet att erhålla stödsamtal, samt att jag uppfyller behov hos mig själv, hos de jag möter och i förlängningen – samhället.