Jag blir min egen vägvisare när jag följer mina livsvärden Genom att jag följer min livsvärdering är det som att ha en personlig livsuppfattning eller inre vägvisare som guidar mig i livet. Som väger för- och nackdelar och hjälper mig i mitt beslutsfattande. ...

läs mer