Utforska ditt inre Själv och skapa en meningsfull tillvaro med samtalsterapi och coaching Med stöd och support hjälper jag dig att finna insikter om dig själv och skapa ett meningsfullt handlande i ditt liv. Jag använder mig av en metod som kallas "Kognitiv...

läs mer