DEL 1 – Bli din egen coach

DEL 1 – Bli din egen coach

Finn dina värderingar och skapa din väg mot målet.

Att bli din egen coach handlar mycket om att synliggöra dina värderingar för dig själv och på så sätt skapa en meningsfull tillvaro. Vi börjar resan med att känna in nuläget för att sedan gå vidare till en viss situation i ditt liv som du vill förändra eller på något annat sätt uppnå ett mål eller skapa en vision att gå emot. Även när det gäller stresshantering med samtalsstöd kan coaching vara ett bra alternativ.

Coaching – vad är det?

Det är en fråga jag får med jämna mellanrum. Ibland får jag även ett påstående, “att coaching är ett humbug – alla kan ju coacha”. Javisst kan vi coacha varandra. Som mamma coachar jag mitt barn. Som kollega coachar jag mina medarbetare och som människa coachar jag mina medmänniskor. Vi finns som stöd och bollplank till dem som vi bryr oss om. Vi hamnar i samtal där åsikter möts. Vi kallar det för att samtala, delge tankar och reflektioner, uppfostra, konflikthantering, att vara en vän och att vara människa.

Att vara verksam som coach

Som yrke är coaching en professionell samtalsmetodik där syftet är att fokusera på och nå de önskade mål som personen har satt upp. Det är en aktiv form av samtal som ska skapa resultat och förverkliga visioner. Min roll som coach är att hjälpa personer och grupper att finna sina inre resurser till att nå sina mål. Jag är övertygad om att potentialen finns inom oss alla till att nå våra mål och skapa vår egen framtid och ibland kan man behöva en oberoende samtalspartner som bollplank.

mind-map med ordet coaching i mitten

Coaching en samtalsmetodik där syftet är att fokusera på och nå de önskade mål som jag har satt upp. | bildkälla: canva.com

Bli din egna coach – en enkel bloggkurs!

Nedan frågor startar en resa för dig i att finna det du vill skapa i ditt liv. Vi börjar resan med värderingsfrågor för att sedan gå vidare till en viss situation i ditt liv som du vill förändra eller på något annat sätt uppnå ett mål eller skapa en vision för.

Skriv ned svaret på ett papper eller i en fin anteckningsbok de tankar och reflektioner du får när du funderar på dessa frågor. Ta dig tid. Skriv en notering lite då och då under dagen. Spara sedan detta till din handlingsplan.

1. När är du som mest motiverad?

När vi människor är motiverade är vi också som mest kreativa. Vår drivkraft inom oss gör att vi kan skapa vår egen framtid precis som vi själva vill. Vi vet också att inre motivation kan underlätta lärande, uthållighet och prestation. När är du som mest motiverad? Vilka situationer känner du dig som mest kreativ? Hur ser det ut då? Vad är det du tycker om att göra? Vad tycker du är roligt att göra?

2. Vad är det som gör en bra dag till en verkligt bra dag för dig?

”Ha en bra dag” är en hälsningsfras man kan få till sig av en vänlig själ. Den kan få dig att antingen le och hälsa tillbaka, eller, muttra något annat. Oavsett hur vår dag är så är den endast en dag och är den del av dygnet som är ljusast. Men vår inre upplevelse av dagen kan få oss att uppfattade den som en verkligt bra dag. En bra dag kan vara när något du tycker om sker, något oväntat händer eller bara känns på topp. Vad är det som gör en dag till en verkligt bra dag för dig? Vad är det du upplever då? Vad händer i dig när du upplever en riktigt bra dag?

3. Vad saknar du?

När man längtar efter något kan upplevelsen vara en tomhet i ens inre; en saknad. Det kan också betyda att sökande efter sitt eget yttre syfte eller sin inre mening börjar ta form. Att uppleva saknad behöver inte betyda brist i egentlig mening utan mer en förnimmelse över att en förändring behöver ske. Men givetvis – det kan också betyda brist. Brist på trygghet, mat och husrum. Även dessa grundläggande behov behöver tillfredsställas för att vi ska bli harmoniska varelser. Vad saknar du i ditt liv? Vad längtar du efter? Skriv ned på ett papper eller i en fin anteckningsbok de tankar och reflektioner du får när du funderar på dessa frågor.

4. När är du mest dig själv?

Att drömma om den du skulle önska att du var, är att ödsla bort den du är – okänd

Det är lätt att få för sig att man inte är bra nog och inget mer kan vara så fel. Vår upplevelse av inre begränsningar och förhållningssätt till livet kan få oss att tro att vi inte duger som vi är. Men det finns tillfällen i våra liv då vi är oss mest själva. När är ett sådant tillfälle för dig? När är du mest dig själv? Utan begränsning?

Bli din egen coach del 1

DEL 1 – Bli din egen coach

DEL 2

Att medvetandegöra sina svagheter och göra dem till styrkor

Del 2, Bli din egen coach. En coach ger stöd i din process i att uppnå och maximera din utveckling. Min roll som coach är att stödja dig i din förståelse för vem du är, vilka behov du har och hur du hittar vägen till det liv du vill leva och vara den du är. Med acceptans, empati och kunskap om processer för mänskligt växande hjälper jag dig till att nå insikter. Människan är en helhet där kropp, själ och intellekt samspelar. Samspelet avgör hur du mår psykiskt och fysiskt.

5. Vad är det värsta du vet?

Vad är motsatsen till det som är det värsta du vet? Vad för ord skulle du sätta på det? När vi finner det ”värsta” som vi vet finner vi också dess motsats, vilket reflekterar en inre värdering. Sök efter dina värderingsord och omfamna dem väl.

6. Vad måste du ha?

Som mänskliga varelser har vi behov som vi behöver tillfredsställa. Dessa kan vara medvetna eller omedvetna och kan bottna i att vi upplever brist i något område i våra liv. Vissa behov som mat, trygghet och försörjning upplevs som grundläggande medan andra behov som konsumtion är mindre viktiga. Vad är det du måste ha i ditt liv? Vilka är dina behov?

7. Händer det att du blir så engagerad att du glömmer bort tid och rum? Vad är det du gör då?

Tänk att bli så uppslukad av något att tid och rum försvinner. Att hamna i ett flöde där kreativitet och njutning får oss att prestera utan att vi upplever utmattning efteråt utan en tillfredsställelse över att vi har skapat. Händer det i ditt liv att du upplever flow? Vad är det du gör då? När känner du dig som mest engagerad?

Glödlampa målad på en färggrann canvas.

Tänk att bli så uppslukad av något att tid och rum försvinner. | bildkälla: canva.com

8. Vad är typiskt dig som kollega, medarbetare, ledare, vän, förälder?

Vi har en personlighet som kan i beteendevetenskap vara detsamma som en identitet. Att ha en personlighet innebär att jag som person har vissa kvaliteter som ger mig ett igenkännande mönster av tankar, känslor och beteende. Hur uppfattar du dig själv som kollega, vän, förälder? Vad är typiskt dig? Hur skulle andra beskriva dig?

9. Vad är du mest stolt över?

Stolthet kan upplevas dubbeltydig. Den kan upplevas positivt om jag själv eller någon annan gjort en bedrift – då ger den en äkta glädje med hänsyn och förståelse och bygger upp gemenskap. Men kan också upplevas negativ om den förknippas med överdriven envishet eller arrogans på andras bekostnad. Vi behöver lära oss att särskilja på äkta stolthet eller när vi helt enkelt är uppblåsta. Vad är du mest stolt över i ditt liv? Vad gjorde du när du kände stolthet? Var det en situation du kände stolthet?

10. Beskriv två “gyllene ögonblick” i ditt liv.

Nu har du gjort lite över halva kursen. Fokus har legat på dina värderingar. Du har reflekterat över när du är som bäst och vad det som gör att du upplever motgång. Nästa del av kursen fokuserar på en situation i ditt liv som du önskar förändra. Använd dina värderingar som vägledare. Keep going. De finns där; de små guldkornen, de gyllene ögonblicken, i vår vardag men som kan vara lite kluriga att se när vi känner stress och otillfredsställelse. När vardagen börjar bli grå och livet går i slentrian, det är då det är viktigt att plocka fram de gyllene ögonblicken som gör oss medvetna. Ta ett djupt andetag. Sitt ner en stund. Vilka är dina gyllene ögonblick just idag? Vilka är dina två gyllene ögonblick i ditt liv? När vände det som kändes grått och tråkigt till något positivt och glädjefyllt.

Bli din egen coach del 2

DEL 1 – Bli din egen coach

DEL 3

Att gå hos en coach är att möjliggöra sin egen personliga utveckling.

Del 3, Bli din egen coach. Jag hjälper dig att identifiera mål och syfte med ditt liv. Antar du utmaningar längs din väg utvecklas du. När du identifierat ditt beteende, har du möjlighet att omsätta insikter i praktiskt handlande och förändring. Jag har själv gjort resan med att arbeta med mig själv och fortsätter att anta nya utmaningar i livet. Du kan även läsa om vad personligt växande betyder för mig!.

11. Beskriv problemet, hindret, situationen som du står inför.

Står du inför en knivig situation? Finns det något i ditt liv som du upplever som ett hinder just nu? När man upplever ett hinder; ett problem som negativt eller svåröverkomligt, kan det underlätta nästa steg om man beskriver det så som man upplever det. Beskriv den frågeställning eller problem som du står inför? Vad för känsla får du när du tänker på problemet?

12. Beskriv det önskade resultatet.

Om du fritt och utan begränsning, fick formulera resultatet på den situation som du upplevde som knivig i förra övningen; hur skulle det se ut då? Beskriv det önskade resultatet utan att lösa själva problemet.

Svarta och gula byggblock står placerade som hinder.

När vi försöker lösa hinder eller problem är det ofta som vi låser oss. Det tar emot och vi upplever en känsla av otillräcklighet inför uppgiften. | bildkälla: canva.com

13. Vad för blockering ser du hos dig själv?

När vi försöker lösa hinder eller problem är det ofta som vi låser oss. Det tar emot och vi upplever en känsla av otillräcklighet inför uppgiften. Att lösa en upplevd svåröverkomlig situation behöver inte vara svårt om vi tar oss tid till att reflektera över vad det är som händer inom oss när vi tar oss an den. Vad är det som tar emot när du försöker lösa den situation som du upplevde som svår i tidigare övningar? Vad är det du upplever? Låg motivation? Ingen energi?

14. Vad för blockering upplever du hos andra?

Ibland kan det vara så att vi själva upplever att vi inte har några ”problem” med den situation som vi försöker lösa, utan att det kan vara vår omgivning som inte möter upp oss och det kan i sin tur upplevas som otillräckligt och svårhanterligt. Vad för blockering upplever du hos andra när du försöker lösa den situation som du identifierade som svår i tidigare övningar? Oroliga kunder? Stressade kollegor? Oförstående omgivning?

15. Vad för blockering upplever du i situationen?

Ibland kan situationen i sig ge upphov till nya hinder när du försöker lösa den vilket kan leda till frustration och stress. Vad för blockering upplever du när du försöker lösa den situation som du identifierade som svår i tidigare övningar? För få resurser? Ändring av tidsfrister? Skriv ned dina inre upplevelser i vad det är som tar emot i situationen när du försöker lösa problemet.

Text ACT Action Changes Things

Utan begränsning och med kreativitet har du skapat ett önskat läge och även brainstormat fram lösningar i hur du skulle vilja gå vidare. | bildkälla: canva.com

16. Gör brainstorming för att få fram idéer.

Läs genom det du skrivit ned under övning 1 – 15.

Ta penna och papper, eller använd din anteckningsbok, och skriv ned precis alla idéer du någonsin kommer på när det gäller att lösa den situation du upplever som problematisk. Och kom ihåg – det finns inga dåliga idéer. Allt får plats, det finns ingen begränsning på dina idéer. Vill du inte skriva på ett papper eller i anteckningsbok; använd något som du tycker om. Jag gillar post-it lappar i alla former och färger. Lätta att sätta upp på vägg eller samla på hög i en anteckningsbok.

17. Skapa din personliga handlingsplan

För att se sin egen framgång behöver man stanna upp och se tillbaka på den väg man vandrat. Under denna Instagramkurs har du synliggjort din drivkraft som finns i din motivation. Dina värderingar i det som du tycker är viktigt i ditt liv och självkänsla i det som du känner glädje och stolthet inför. Du har identifierat ett nuläge i en situation som du upplevde som svårhanterlig. Du har smakat på egna, andras och yttre blockeringar i att lösa situationen. Utan begränsning och med kreativitet har du skapat ett önskat läge och även brainstormat fram lösningar i hur du skulle vilja gå vidare.

Se på dina idéer – finns det något som du kan göra redan nu? Finns det något som andra behöver göra för situationen? Vilket stöd och support behöver du? Är det något som du behöver dela upp i mindre aktiviteter? Sätt ett slutdatum bakom varje aktivitet som för dig närmare situationens önskade läge. Mät din tidsaxel i hur ”lätt” det känns att göra aktiviteten. Handlar det om ett telefonsamtal? Det är en lätt aktivitet men kan upplevas olika svår. Behövs det förberedelser? O.s.v.

Tack för att du visat intresse för ”Bli din egna coach”. Jag hoppas vi ses framöver igen.

Bli din egen coach del 3