Samtalsterapi & -coaching

Samtalsterapi och -coaching inom ACT (Acceptance Commitment Therapy) och psykosyntes

Glöm inte bort dig själv och ditt välmående!

Känns det som att det är dags för en förändring i ditt liv? Men du vet inte vart du ska börja? Att gå i samtal är för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig själv i ditt liv. Du får tillfälle att reflektera över dina behov och värderingar, vilket ger dig en högre frihetsgrad i att förverkliga dina drömmar. Samtalet ger dig modet att våga utmana dig själv i att finna inre lösningar och aktivt gå mot ett meningsfullt handlande.

Hur vet jag att samtalsterapi och coaching är rätt för mig?

Oavsett vilken frågeställning som finns inom dig kan samtalsstöd vara ett alternativ till att söka reda på svaren. Samtalen kan handla om att öka din självkänsla/ självförtroende, byta eller förbättra din jobbsituation, finna din inre ledare, stresshantering, mental träning, sorgbearbetning eller gå mot en ny livsriktning, m.m.

Carola Monicadotter Lööf

Carola Monicadotter Lööf

Samtalsterapeut och coach. Yogalärare. Reiki Master/lärare. Inspiratör.

Jag heter Carola och är diplomerad samtalsterapeut och coach inom ACT (Acceptance Commitment Therapy) och psykosyntes. Genom att erbjuda samtalsstöd och att skriva i bloggen Din Personliga Coach ger jag dig tillfälle för reflektion och en möjlighet i att göra skillnad för dig själv i ditt liv.

Jag erbjuder

ONLINE, TELEFON

Utvecklande samtal, 50 min

Pris från 700 kr – 1050 kr

Utvecklande samtal - Online

Aktiva samtalssessioner där ACT (Acceptance Commitment Therapy) och psykosyntes är två sk. upplevelsebaserade terapiformer. Samtalen är ett samarbete mellan dig och mig där jag är en resurs, ett bollplank och stöd, för att möjliggöra din utveckling och förändring. Vad som ska förändras avgörs av dig – det är du som sitter på svaren.

Tid: 50 minuter/ samtal
Plats: Vadstena, via Zooom eller mobil/telefon. 

Utvecklande samtal är:

 • Stödjande: Stödjer din process för självutveckling och synliggör självberättelser som inte gynnar dig. Lyfter fram balansen mellan tanke-känsla-handling.
 • Upplevelsebaserat: Aktiva samtalssessioner med metaforer, guidade meditationer och övningar som leder dig till nytt förhållningssätt gentemot dina inre upplevelser.
 • Samtalsterapi och coaching: Personligt samtalsstöd med fördjupning av olika modeller som hjälper till att arbeta med inre upplevelser och yttre beteende.
Mer information

Mer information gällande Utvecklande samtal

Du bokar tid och betalar för Utvecklande samtal via bokningssystemet. Skulle inte en tid passa så kontakta mig.

Samtalen sker online (Zoom) eller via telefon (jag ringer upp dig) och är därför platsoberoende. Sker samtalen via online så skickas en onlinelänk till dig senast 24 h innan bokad tid om inget annat är överenskommet. Håll utkik i inkorgen.

Jag har även, efter överenskommelse, fysiska samtal i Vadstena.

Alla övningar som föreslås under samtalet är helt frivilliga att göra. Men de ger dig en större möjlighet i din utvecklingsresa om du utför dem.

Samtalen ger dig möjligheter till inre förändringsarbete i konkret mening genom handlingsbeslut och strategier som praktiseras mellan varje samtalssession.

Prismodell

Prismodell för Utvecklande samtal

Du väljer själv det pris du vill betala enligt fast prisskala, se nedan.

 • Max. pris 1050 kr
 • Rek. pris 850 kr
 • Min. pris 700 kr

Du väljer det belopp du vill betala för tjänsten och genomför köpet. Jag praktiserar glidande prissättning, s.k. behovsanpassad ekonomi, för Utvecklande samtal. Tanken med det är att jag vill ge fler människor möjligheten att gå i samtalsstöd även om de har mindre ekominska resurser. Läs mer under Allmänna villkor.

Payson Logo

OFFLINE via E-post

Skriftliga samtal, abonnemang

Pris från 3310 kr – 5725 kr

Skriftliga samtal - Offline

Skriftliga samtal är en e-postbaserad tjänst inom samtalsterapi och coaching och löper under ett månadsabonnemang (4 veckor). Du bestämmer helt fritt och väljer själv tid och plats. Kanske vill du “dela upp” en session i flera kortare tillfällen för att kunna bibehålla uppmärksamhet och energi utan fler tidsbokningar. Skriftliga samtal är också för dig som vill ha utrymme i att landa i rätt känsla och komma i kontakt med intuitionen, för att i egen takt och utan påverkan utifrån låta tankar utvecklas.

Tid: månadsabonnemang (4 veckor)
Platsoberoende men kräver tillgång till e-post samt acrobat reader.

Ett abonnemang ingår

 • Kartläggning (kostnadsfri)
 • Uppstartssamtal 15 min
 • Överenskommelse
 • Garanterat minst 2st fokuserade samtalsbrev
 • Klargörande återkoppling
 • Möjlighet till förlängning med 15 % rabatt
 • Avslutande summering
Kostnadsfri Kartläggning

För mig är det viktigt att du känner dig trygg och därför har jag skapat den här kartläggningen. Jag tror att det kan ge dig en första vägledning till att utforska din inre kunskap: ditt nuläge, vad du vill uppnå, dina drömmar, mål, visioner men även hinder och möjligheter. Den här kartläggningen blir precis så som du själv gör den till. Ta god tid på dig. Frågorna är av samma slag som kan komma upp vid de skriftliga samtalsbreven.

 • Du förbinder dig inte till någon fortsättning genom att svara på den här kartläggningen. Först senare i vårt samarbete, när/om du godkänner den överenskommelse som jag längre fram skickar till dig via e-post, startar din verkliga process inom Skriftliga samtal.
 • Du fyller helt enkelt i dina svar genom att klicka i skrivrutan nedanför frågan. Spara gärna ner brevet på din dator nu direkt och spara också flera gånger under tiden du jobbar med frågorna, så går inga av dina svar förlorade. Förutom att den här kartläggningen har syftet att synliggöra dina behov, önskemål och fokus – ger det dig även en värdefull inblick i hur det skriftliga samtalet kommer att gå till och kännas. Är inte det spännande, så säg?

Ett uppföljngsmejl skickas ut efter 1 vecka.

Mer information

Mer information gällande Skriftliga samtal

Skriftliga samtal är för dig som vill gå i samtalsterapi/-coaching men som vill kunna bestämma själv hur och när sessionerna utförs. Du och jag kommunicerar via skrift både genom de fokuserade samtalsbreven och med löpande mejlkontakt som sker under tiden. Du bestämmer själv tid och plats när du arbetar med samtalsbreven och du får återkoppling som bidrar till din personliga utveckling. Breven är helt fokuserade på din frågeställning och du är garanterad minst två (2) stycken under abonnemangsperioden.

Hur det fungerar:

 • Steg 1: Du laddar ned den kostnadsfria kartläggningen utan krav på fortsättning men ger dig en möjlighet att pröva. 
 • Steg 2: Du godkänner överenskommelsen genom att betala med bifogad betallänk. Du väljer själv det pris du vill betala.
 • Steg 3: Du får det första samtalsbrevet i samband med uppstartssamtalet och sedan är processen igång.
Prismodell

Prismodell för Skriftliga samtal

Du väljer själv det pris du vill betala enligt fast prisskala, se nedan.

 • Max. pris 5725 kr
 • Rek. pris 4340 kr
 • Min. pris 3310 kr

Du väljer det belopp du vill betala för tjänsten och genomför köpet. Jag praktiserar glidande prissättning, s.k. behovsanpassad ekonomi, för Utvecklande samtal. Tanken med det är att jag vill ge fler människor möjligheten att gå i samtalsstöd även om de har mindre ekominska resurser. Läs mer under Allmänna villkor.

Payson Logo

Hur det fungerar

Kan jag ångra mig?

Ja, du kan alltid ångra dig. Jag följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Läs mer under Allmänna villkor.

Hur betalar jag?

Payson erbjuder olika betalaningsalternativ där bl. a. faktura betalas via Swish. Betalning sker i samband med bokning eller köp.

Vad kostar det?

Du väljer själv vad du vill betala efter en fast prisskala, s.k. glidande prissättning. Läs mer under varje prismodell eller under Allmänna villkor

Samtalens teoretiska plattform är:

ACT (Acceptance Commitment Therapy) som är en vidareutveckling av KBT (Kognitiv beteendeterapi). Modellen erbjuder en genväg förbi det språkliga tänkandet genom sin grund från en nyare form av inlärningspsykologi (RFT (Relation Frame Theory)). ACT går direkt till upplevandet av vårt tänkande med hjälp av metaforer, övningar, värderiktade handlingsval och förändring.

Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. Inom psykosyntesen är viljan och det egna ansvaret centrala begrepp. Vi behöver omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen och för att kunna göra det behöver vi utveckla vår vilja.

Mer information

Jag strävar efter att leva och verka som företagare så som jag lär. Det betyder att jag aktivt försöker leta efter sätt som möter fler behov av samtalsstöd utan att göra avkall på och mina egna behov som människa och individ. Det är en balansgång som hjälper mig att bli medveten om bl.a. mina ekonomiska behov samt om de fördomar som finns om pengar och människor. Jag får praktisera i att aktivt skapa dialog i detta vilket bidrar till mitt eget (och andras) lärande.

Glidande prissättning

Jag tillämpar glidande prissättning, s.k. behovsanpassad ekonomi, för samtalsterapi och coaching. Tanken med det är att jag vill ge fler människor möjligheten i att gå i samtalsstöd oberoende hur deras ekonomiska resurser ser ut. Det vill säga – om vi tillsammans hjälps åt så bidrar vi till varandras välgång och välmående.

Tre priskategorier

I prissättningsmodellen så presenteras tre priskategorier: minimum, rekommenderat och maximum. Som kund får du själv avgöra vilket av dessa priser du vill och kan betala. Om du väljer att betala från det högre spannet av priset (maxbelopp) så möjliggör du ett utökat ideellt arbete som jag utför.

Vid överskott

När jag får ett överskott så kan jag även bidra med att tacka ja till uppdrag där jag inte får betalt, tex. erbjuda samtalsstöd hos ideella organisationer. På detta sätt bidrar jag (och indirekt du) till hur fler kan få möjlighet till stödsamtal samt att jag uppfyller behov hos mig själv, hos de jag möter och i förlängningen – samhället.