Reflekterande livssamtal

Existentiell samtalsterapi med ACT (Acceptance Commitment Therapy) och psykosyntes

Utforska ditt inre landskap med existentiell samtalsterapi

Längtar du efter att förstå ditt inre, men vet inte var du ska börja?

Reflekterande livssamtal är inte bara en samtalsmetod – det är en djupgående resa in i din själ och ditt inre landskap. Här ges du utrymmet att ställa livets stora frågor och utforska svaren i en trygg och icke-dömande miljö. Reflekterande livssamtal ger dig möjlighet i att få “vara” i stunden, att fullt ut acceptera och omfamna ditt nuvarande jag och dina känslor. Det är en tillflyktsort från den konstanta bruset i vardagen, en plats där du kan koppla bort från yttre påverkan och verkligen dyka djupt in i ditt inre liv.

Vad du kan förvänta dig

Förbered dig på en upptäcksfärd i ditt inre

Du är själv kartläggaren och kompassen. Med guidning genom Reflekterande livssamtal erbjuds du en unik möjlighet att utforska ditt Själv, bortom ditt ego och ditt sociala yttre. Detta är en plattform för att ifrågasätta, utforska och eventuellt förändra dina livsåskådningar, moraliska kompasser och kärnvärderingar.

Det kommer inte alltid vara enkelt

Du kommer att stöta på inre barriärer och utmaningar som du kanske inte visste fanns. Är du beredd att konfrontera dina djupaste rädslor? Eller kasta ljus på de mörka hörn i ditt inre som du tidigare valt att ignorera? Om svaret är ja, kan du också förvänta dig att upptäcka inre skatter: nyfunnen visdom, självinsikt och andlig förståelse som kan omforma ditt liv.

En unik möjlighet till utveckling

Reflekterande livssamtal är en unik möjlighet inom existentiell samtalsterapi med ACT (Acceptance Commitment Therapy). Du kommer att möta dig själv på nya sätt, förstå dina känslor bättre och få verktyg för att hantera livets utmaningar med större medvetenhet. Detta är inte bara en process för terapeutisk helande; det är en resa mot en djupare förståelse av ditt autentiska jag, din inre kraft och ditt unika bidrag till världen. Så frågan är: Är du redo att börja denna fascinerande resa in i dig själv och din potential? Om svaret är ja, står jag redo att guida dig på din personliga resa mot ett rikare, djupare och mer meningsfullt liv.

Tillsammans skapar vi möjligheter

Jag heter Carola och är din följeslagare på resan mot personlig och själslig utveckling. Hos mig får du inte bara utrymme för reflektion utan även konkreta verktyg för att göra verklig förändring i ditt liv. Jag vägleder dig genom livets utmaningar och möjligheter med hjälp av ACT (Acceptance Commitment Therapy) och kognitiv psykosyntes. Vi fokuserar på nuet, eftersom det är det enda ögonblick du kan påverka. Min metodik kombinerar kraftfulla övningar, insiktsfulla metaforer och guidade meditationer. Jag använder även empatisk kommunikation och motiverande dialog för att hjälpa dig att ta de steg som krävs för att du ska kunna skapa det liv du önskar.

Vem passar Reflekterande livssamtal för?

Reflekterande livssamtal är en genuin inbjudan till dig som söker en djupare förståelse för ditt eget inre landskap. Kanske går du igenom en livskris, eller befinner dig i en fas av omvandling—psykologiskt, känslomässigt eller spirituellt. Kanske har du upplevt förlust, eller känner en diffus känsla av tomhet som du inte riktigt kan sätta fingret på.

För andra är det inte en kris utan snarare en subtil känsla av otillfredsställelse eller en nyfikenhet kring livets djupare mening som driver dem att söka dessa samtal. Du kanske är en kreativ själ som vill utforska de blockeringar som hindrar ditt flöde, eller så är du i början av din spirituella resa och letar efter vägledning.

Reflekterande livssamtal är också idealiskt för dig som lever i ett högt tempo och söker ett sätt att stanna upp, andas och koppla in dig på dina inre känslor och tankar. Det är en öppen dörr för alla åldrar och bakgrunder, och du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av terapi eller självutveckling. Det enda kravet är en öppenhet för att utforska, förstå och, framför allt, en vilja att vända inåt och lyssna.

Två personer i samtal. Representerar samtalsterapi, reflekterande livssamtal, coaching, compassion, medkänsla, act, acceptance commitment therapy, psykosyntes

Vad är Reflekterande livssamtal?

Reflekterande livssamtal är byggd på en filosofisk grundsten som hämtas från ACT (Acceptance Commitment Therapy) och psykosyntes. ACT introducerar idén om att fullt ut acceptera vårt nuvarande jag, med alla dess komplexa känslor och tankar, och göra medvetna val baserade på det. Psykosyntes, å andra sidan, fokuserar på självrealisering och integrering av olika delar av vår personlighet. Tillsammans skapar dessa metoder en holistisk och dynamisk plattform för självutveckling och personlig tillväxt.

Metodiken kretsar kring idén att “möta dig där du är” i ditt liv, oavsett om du är i en fas av förändring, sökande eller i utmaning. Dialogen som förs är genomsyrad av empati och medkänsla, vilket skapar en icke-dömande atmosfär där du kan känna dig fri att utforska och uttrycka dina innersta känslor, tankar och önskningar.

Ett unikt drag i denna form av samtalsterapi är dess existentiella ansats. Det är en djupgående process där livets komplexa frågor – såsom mening, syfte, och existentiell oro – inte undviks, utan istället används som portar till djupare självkännedom. Denna helande resa kan omvandla sorg och ångest till djupare insikter och andlig mognad. Det blir en slags inre utforskning där du inte bara söker svar, utan också möter dig själv på ett mer genuint sätt.

Ditt nästa steg

När du känner dig redo att ta steget in i Reflekterande samtal, finns jag här för dig. Det är en resa vi gör tillsammans, och längs vägen kommer vi att utforska ditt unika inre landskap. Det handlar inte bara om att finna oväntade skatter i form av ny insikt eller självförståelse, utan även om att utmana och omvärdera gamla tankemönster och föreställningar.

Vad kan Reflekterande livssamtal göra för dig?

Stöd i själsutveckling

Själsutveckling är ett ganska brett och ibland svårgripbart koncept, men i grund och botten handlar det om att utforska och utveckla de djupare, andliga aspekterna av ens existens. Det kan omfatta allt från att lära sig förstå sina egna inre drivkrafter och känslor, till att utforska sin plats i universum och den större meningen med livet. Det är ofta en livslång process som kan inkludera meditation, spirituella övningar, och ibland även terapi eller rådgivning av olika slag.

Hur det fungerar

I vårt arbete använder vi oss av en trecirkelmodell för att navigera genom ditt inre landskap. Först utforskar vi “Hotsystemet,” din biologiska reaktion på faror och stress. Sedan går vi vidare till “Drivsystemet,” som styr din strävan efter belöning och lycka. Slutligen dyker vi in i “Trygghetssystemet,” där du får chansen att verkligen reflektera och finna inre frid.

En existentiell resa med ACT och psykosyntes

Reflekterande Livssamtal är inte bara en form av samtalsterapi, utan en existentiell resa in i ditt innersta väsen. Detta är en trygg och inbjudande plattform där du får utforska de komplexa frågor som livet ställer. Här finns inget utrymme för snabba lösningar eller ytliga svar. Istället erbjuds du möjligheten att fullständigt vara i nuet, att omfamna och acceptera ditt nuvarande jag och de känslor du går igenom.

Jag är din följeslagare i livets labyrint

Med mig vid din sida, kommer vi tillsammans att utforska och kartlägga dina kärnvärderingar, granska dina livsmål och omvärdera dina prioriteringar. Vi kommer att fundera över livets stora frågor och kanske även hitta några svar.