Välkommen. Kul att du hittade hit.

Carola Monicadotter Lööf

Samtalsterapeut och coach. Yogalärare. Reiki Master/lärare. Inspiratör

Gillar allra mest: Att ständigt lära, min familj, katter och att bli förundrad.

Så roligt att du har hittat hit! Jag vill hälsa dig välkommen till min blogg, en plats där jag delar ämnen som betyder mycket för mig. Här utforskar vi personlig och själslig utveckling inom områden som ACT (Acceptance Commitment Therapy), psykosyntes, yoga, reiki och mycket mer. Jag hoppas att du tar dig tid att läsa och låter dig inspireras!

Samtalsterapeut och coach inom ACT och psykosyntes

För mig är mod inte bara ett ord, det är en livsstil. Det handlar om att ständigt kliva utanför komfortzonen och aldrig nöja sig med att stå stilla. Jag är Carola, grundare av Tankeliv AB, och min uppgift i livet är att inspirera dig och andra att ständigt söka nya horisonter. Min mission är att hjälpa dig att bygga en meningsfull tillvaro, helt och hållet grundad på dina egna värderingar. Låt oss gå denna resa tillsammans – att våga är att växa.

Mitt mål och syfte

Min vision

… är att leva ett liv i helhet, ett liv där jag känner att kreativitet och meningsfull tillvaro finns. För att kunna göra det behöver jag gå utanför min egen komfortzon och göra “jobbet” själv. No more bullshit!

Min mission

… är att hjälpa och vara ett stöd för dig i att finna dina personliga livsvärden så att du kan skapa ett meningsfullt och kreativt handlande i ditt liv. Du har alltid svaren inom dig!

Vad jag gör

… jag gillar att skriva, utöva Kundalini- och Sensing yoga och har ett stort intresse för Reiki-healing. Är samtalsterapeut och coach inom ACT (Acceptance Commitment Therapy) och psykosyntes.

Nya äventyr väntar

Mitt hem är i Vadstena, Sveriges vårdstad, belägen i Östergötland. Här hittar jag inspiration och själens ro. Jag delar min tid med familjen, Vättern-“havet”, Ombergs mystik och min katt. Att bo i en mindre ort är fantastiskt på många sätt och som företagare är det inga problem att bo utanför storstadens puls. Jag driver större delen av min verksamhet online, vilket skapar möjlighet för oss att mötas oavsett plats. Ibland ger jag föreläsningar och kurser som tar mig iväg en stund, men mitt hjärta förblir här.

Carola Monicadotter Lööf

Efter 15 år inom IT-systemutveckling och kvalitetssäkring, kände jag att det var dags att utforska nya vägar i livete. Mitt intresse för coaching och teambuilding växte, och det ledde mig att utbilda mig och starta eget företag som samtalsterapeut och coach.

Med en grund inom beteendevetenskap bygger jag min praktik på grundstenarna av ACT (Acceptance Commitment Therapy) och “kognitiv psykosyntes”. Detta innebär att jag fokuserar på det som pågår i nuet – ditt och mitt Här och Nu. Jag använder mig av praktiska övningar, metaforer, guidade meditationer och välbeprövade samtalsmetoder som empatisk kommunikation och motiverande samtal.

För mig är känslor, tankar, kropp och själ sammanflätade i ett sammanhang. Ibland kan detta system behöva harmoniseras mot våra livsvärden. Det är här det meningsfulla valet kommer in i bilden och formar våra liv på ett meningsfullt sätt. Utöver detta är jag även engagerad i existentiella samtal, där vi utforskar livets djupa frågor och sökandet efter mening. Dessutom har jag erfarenhet som dödsdoula och inom själavård, vilket ytterligare berikar min förmåga att vara närvarande och stötta dig i olika aspekter av ditt livsresa.

Utbildningar/kurser inom personlig utveckling.
  • Beteendevetenskap, Linköpings universitet
  • Diplomerad Samtalsterapeut inom ACT, Humanova Utbildning
  • Diplomerad Samtalscoach inom psykosyntes, Humanova Utbildning
  • Certifierad Dödsdoula, Dödsdoulan i Skandinavien AB
  • Diplomerad Soulful transformation work terapeut, Malin Henriksson Pratt
  • Certifierad Kundalini- och medicinsk yogalärare, Kundaliniyoga akademin, påbyggnad
  • Certifierad, Kundaliniyogalärare, Kundaliniyoga akademin
  • Diplomerad Reiki Master/lärare inom Holy Fire, Assent Hälsodesign, påbyggnad
  • Diplomerad Reiki Master/lärare inom Usui reiki, Åsa Elvegård

Etiska riktlinjer

Ett ramverk att följa

Etiska riktlinjer är ett ramverk som jag kan förhålla mig till när jag agerar inom min yrkesroll men också som medmänniska. De finns där för att vägleda mig i att agera på ett omtänksamt och ansvarsfullt sätt gentemot mina medmänniskor och min omgivning. Att följa dem är för mig en självklarhet men också en utmaning.

Att vara professionell

När jag agerar inom min yrkesroll är jag införstådd med att jag är en del av en annan människas personliga utveckling, välbefinnande och livsåskådning. Därför är det viktigt för mig att jag ärar processen och tar också ansvar över min egen utveckling. Det gör jag genom att kontinuerligt vidareutbilda mig och gå i handledning så länge jag är yrkesverksam.

Att vara professionell visar jag också genom att agera på sådant sätt att jag alltid vet min egen personliga styrka och var mina begränsningar går. Jag är tydlig när det gäller mina professionella erfarenheter och kvalifikationer, min utbildning, och vilken organisation som diplomerat/certifierat mig.

Etiska riktlinjer jag följer

SfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier)
SSRF (Centrum för Själavård & Samtalsterapi)
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Förenade Reikiförbundet
Etiska regler för Dödsdoula (Dödsdoula i Skandinavien AB)