Att kommunicera med kärlek, uttrycka behov, lyssna och lösa konflikter med medvetenhet

Jag brukar säga att ett samtal är som en dans. I ett samtal sker ett utbytande av energi, där tankar, känslor och uppfattningar flyter mellan två personer (eller fler). Tillsammans formar vi en sanning, den sanning som är giltig vid det tillfället.

Samskapande sanning

Men sanningen kan förändras när ny information tillkommer eller gammal tas bort. Kommunikativ sanning handlar om ärlighet och att kommunicera medvetet. Nonviolent Communication och Empatisk kommunikation är metoder som bygger på medkänsla. Genom att utgå från vår observerande jag, berätta om våra behov och ge den andre möjlighet att välja hur de vill bemöta oss, visar vi kärlek genom handling.

Kommunikation är inte enkelt. Ofta har vi filter som hindrar oss från att höra och förstå mer än hälften av vad den andra personen säger. Vi är fångade i våra egna tankar och reagerar utifrån våra känslor i stunden. För att kunna förmedla vårt budskap behöver vi klargöra vår avsikt med samtalet. ”Vad är det jag vill ha sagt?” Ju tydligare vi är med oss själva, desto lättare blir det att kommunicera, även i konfliktfyllda situationer.

Kommunikationsprocess

Kommunikationsprocessen börjar med att vi skapar kontakt med oss själva innan vi kan skapa kontakt med andra. Genom att ha en djupare kontakt med oss själva blir det lättare att lyssna på andra. Det är enkelt i teorin men svårt i praktiken, särskilt när det handlar om konfliktfyllda samtal. Det är då den inre kontakten blir ännu viktigare.

1. Skapa inre kontakt för att lyssna på andra

För att fördjupa kontakten med andra och lösa svårigheter kan vi behöva ta hänsyn till tid och plats. Att lösa konflikter på tunnelbanan, via mobilen eller högt inför andra är inte lämpligt och skapar oftast mer stress än lösningar. Om vi vill att andra ska lyssna på oss måste vi först lära oss att lyssna på dem. Upprepa, återkoppla och se till att budskapet är korrekt förstått. Vid missförstånd, be om förtydligande eller förtydliga själv. Lugna och avslappnade samtal underlättar kommunikationen.

2. Enkelhet och tydlighet i kommunikationen

Ju färre ord vi använder, desto lättare blir det för andra att ta in vårt budskap. Genom att undvika tolkningar, bedömningar och värderingar kan budskapet tas emot mer öppet. Vi tar fullt ansvar för våra egna känslor och behov och uttrycker tydliga önskemål som går att genomföra.

3. Behovens betydelse för att hitta gemensamma lösningar

För att möta andra i samtal behöver vi tydliggöra våra egna behov innan vi försöker hitta lösningar. När vi förstår varandras behov blir vi mer kreativa i att hitta vinnande lösningar som gynnar oss alla. Även om vi inser att våra ord eller handlingar kan ha orsakat smärta, är det viktigt att uttrycka det. Vi ser varandra. Oftast flyter samtal bättre ansikte mot ansikte, då kroppsspråk, mimik och röstläge avslöjar viktig information.

4. Uppskattning som en viktig del av ett givande samtal

Att uttrycka uppskattning till andra är alltid värdefullt. Även om vi inte håller med den andra personen kan vi värdesätta samtalet, kontakten och utforskningen av olika idéer och perspektiv. Ett givande samtal är oftast en ömsesidig gåva.

Hur medvetet kommunicerar du med andra? Ta några minuter för att tänka på hur du lyssnar, uttrycker dina behov och respekterar andras perspektiv. Utmana dig själv att skapa djupare kontakt med dig själv för att kunna närvara fullt ut i samtal med andra. Kom ihåg att lyssna aktivt, vara tydlig och undvika värderande tolkningar. Uttryck din uppskattning för samtal, även om det finns oenighet. Ge dig själv och andra gåvan av ett gott samtal där ni kan lära och växa tillsammans. Är du nyfiken på mer kan du läsa om Reflekterande samtal här.


Allt är väl!

Vill du läsa mer?

Utforska viljans mysterier – psykosyntes

Utforska viljans mysterier – psykosyntes

Utforska viljans mysterier: en djupdykning i kognitiv psykosyntes Har du någonsin stannat upp och funderat över vad "vilja" egentligen är? Kanske har du tänkt på viljan som den kraft som får dig att stiga upp på morgonen, den som driver dig att följa dina drömmar...

läs mer
Bryt mönstret, se dig själv – en resa i självinsikt

Bryt mönstret, se dig själv – en resa i självinsikt

Att ta steget från "jag är" till "jag observerar" - en resa genom självinsikt Känner du ibland att du fastnar i dina egna tankemönster? Som om du sitter i förarsätet i din egen mentala bil, men ratten är låst och du kan inte svänga, trots att vägen framför dig är full...

läs mer
Respekt – att leva med omtanke och hänsyn

Respekt – att leva med omtanke och hänsyn

Värdegrund: Respekt, en djupare förståelse och hur du kan använda den i ditt liv När jag slår upp ordet 'respekt' i ordboken, möts jag av en rad synonymer som aktning, vördnad och omtanke. Det är lätt att fastna i dessa ord och tro att de helt och hållet definierar...

läs mer
0
    0
    Varukorg
    Din varukorg är tomTill butiken