Att kommunicera med kärlek, uttrycka behov, lyssna och lösa konflikter med medvetenhet

Jag brukar säga att ett samtal är som en dans. I ett samtal sker ett utbytande av energi, där tankar, känslor och uppfattningar flyter mellan två personer (eller fler). Tillsammans formar vi en sanning, den sanning som är giltig vid det tillfället.

Samskapande sanning

Men sanningen kan förändras när ny information tillkommer eller gammal tas bort. Kommunikativ sanning handlar om ärlighet och att kommunicera medvetet. Nonviolent Communication och Empatisk kommunikation är metoder som bygger på medkänsla. Genom att utgå från vår observerande jag, berätta om våra behov och ge den andre möjlighet att välja hur de vill bemöta oss, visar vi kärlek genom handling.

Kommunikation är inte enkelt. Ofta har vi filter som hindrar oss från att höra och förstå mer än hälften av vad den andra personen säger. Vi är fångade i våra egna tankar och reagerar utifrån våra känslor i stunden. För att kunna förmedla vårt budskap behöver vi klargöra vår avsikt med samtalet. “Vad är det jag vill ha sagt?” Ju tydligare vi är med oss själva, desto lättare blir det att kommunicera, även i konfliktfyllda situationer.

Kommunikationsprocess

Kommunikationsprocessen börjar med att vi skapar kontakt med oss själva innan vi kan skapa kontakt med andra. Genom att ha en djupare kontakt med oss själva blir det lättare att lyssna på andra. Det är enkelt i teorin men svårt i praktiken, särskilt när det handlar om konfliktfyllda samtal. Det är då den inre kontakten blir ännu viktigare.

Att kommunicera med kärlek, uttrycka behov, lyssna och lösa konflikter med medvetenhet. | bildkälla: PRO canva.com

1. Skapa inre kontakt för att lyssna på andra

För att fördjupa kontakten med andra och lösa svårigheter kan vi behöva ta hänsyn till tid och plats. Att lösa konflikter på tunnelbanan, via mobilen eller högt inför andra är inte lämpligt och skapar oftast mer stress än lösningar. Om vi vill att andra ska lyssna på oss måste vi först lära oss att lyssna på dem. Upprepa, återkoppla och se till att budskapet är korrekt förstått. Vid missförstånd, be om förtydligande eller förtydliga själv. Lugna och avslappnade samtal underlättar kommunikationen.

2. Enkelhet och tydlighet i kommunikationen

Ju färre ord vi använder, desto lättare blir det för andra att ta in vårt budskap. Genom att undvika tolkningar, bedömningar och värderingar kan budskapet tas emot mer öppet. Vi tar fullt ansvar för våra egna känslor och behov och uttrycker tydliga önskemål som går att genomföra.

3. Behovens betydelse för att hitta gemensamma lösningar

För att möta andra i samtal behöver vi tydliggöra våra egna behov innan vi försöker hitta lösningar. När vi förstår varandras behov blir vi mer kreativa i att hitta vinnande lösningar som gynnar oss alla. Även om vi inser att våra ord eller handlingar kan ha orsakat smärta, är det viktigt att uttrycka det. Vi ser varandra. Oftast flyter samtal bättre ansikte mot ansikte, då kroppsspråk, mimik och röstläge avslöjar viktig information.

4. Uppskattning som en viktig del av ett givande samtal

Att uttrycka uppskattning till andra är alltid värdefullt. Även om vi inte håller med den andra personen kan vi värdesätta samtalet, kontakten och utforskningen av olika idéer och perspektiv. Ett givande samtal är oftast en ömsesidig gåva.

Hur medvetet kommunicerar du med andra? Ta några minuter för att tänka på hur du lyssnar, uttrycker dina behov och respekterar andras perspektiv. Utmana dig själv att skapa djupare kontakt med dig själv för att kunna närvara fullt ut i samtal med andra. Kom ihåg att lyssna aktivt, vara tydlig och undvika värderande tolkningar. Uttryck din uppskattning för samtal, även om det finns oenighet. Ge dig själv och andra gåvan av ett gott samtal där ni kan lära och växa tillsammans.

Vill du läsa mer?

Hantera dina känslor genom ACT (Acceptance Commitment Therapy)

Hantera dina känslor genom ACT (Acceptance Commitment Therapy)

ACT (Acceptance Commitment Therapy) kan vara effektivt för en rad olika problem, inklusive ångest, depression, kronisk smärta och stress. Ibland kan våra egna tankar och känslor kännas överväldigande och det kan vara svårt att veta hur man ska hantera dem på ett...

läs mer
Att mötas i sårbarhet och öppenhet – det dansanta samtalet

Att mötas i sårbarhet och öppenhet – det dansanta samtalet

Fördjupa förståelsen i terapisamtal: En dans av sårbarhet, ärlighet och tillit Inom terapi och coaching möter jag människor i deras sårbarhet och det blir för mig en djup själslig upplevelse. Varje samtal är som ett blankt blad där jag har minimal information att utgå...

läs mer