När allt kommer omkring så vill vi fylla vårt liv med meningsfull tid

Vi människor upplever ofta tiden som subjektiv och att den inte är konstant. Den är föränderlig i sin natur, ibland går det fort och ibland går det långsamt. För att uttrycka en kliché, “det är inte hur vi HAR det – utan hur vi TAR det”, och när det gäller tid och vår tidsuppfattning är det nog sant.

Vad jag gör med min tid spelar egentligen inte så stor roll, utan det är mer hur jag upplever den som är själva kärnfrågan. Är den meningsfull eller inte? Gör jag aktiviteter som jag tycker om att göra? Fyller jag min tid med meningsfulla relationer? Finner jag att svaret är nej, det finns inget eller mycket lite meningsfullt i det jag lägger ned min tid på, så kan jag förändra det med enkla medel. Att göra en kartläggning över mina livsområden gör att jag kan skapa utrymme för det jag ser som meningsfullt.

Hur använder du din tid?

Känner du att du fyller din tid eller tillvaro med meningsfullhet – oavsett vad det än är du gör? Vet du vad du lägger ned tid på eller låter du bara “tiden gå”? Jag är den första att erkänna att jag ibland gör helt meningslösa saker som till exempel att slösurfa på mobilen bara för att få tiden att gå. Det känns inte helt meningsfullt för mig, men det är det jag gör. Har du köat någon gång? Eller suttit i ett väntrum? Jag gissar att du med stor sannolikhet har gjort det. Det kan också kännas meningslöst för mig eftersom tiden verkligen kan sega sig fram i sådana situationer. Fram kommer mobilen, dels för att kolla hur lång tid det gått (har säkerligen gått någon minut sedan jag kollade senast), dels vill jag fylla tiden med någon upplevd meningsfullhet (slösurfande på mobilen)… bara för att få tiden att gå snabbare.

Upplevelse av tiden ligger hos betraktaren

Det där med tid, vad är det egentligen? Enligt Wikipedia är tid en grundläggande dimension i att mäta det förgångna, nuet och framtiden. Vi människor har ett behov av att beskriva händelser i vad som skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare. Det är en slags konstruktion som skapar ett sammanhang ur en fysikalisk rörelse. Tiden finns både inom och utom oss själva och rör sig olika beroende på hur vi betraktar den. Vi kan mäta den genom ett ur eller genom rumtid. Filosofiskt finns det fler frågor än svar om vad tid är och hur den upplevs, och att det finns en skillnad mellan faktisk och upplev tid… beroende på betraktaren.

“Varför mäta tidens flykt med blytyngder? Varför inte mäta den med rosor, upplevelser, förhoppningar och poesi.” – Karl Gerhard (1891-1964)

Din och min upplevelse av tiden skiljer sig ifrån den faktiska tiden. Den faktiska tiden är den som sker utanför oss och bortom vår kontroll. Medan den upplevda är den som sker inom oss och som vi kan påverka. Även i vårt vardagsliv kan vi uppleva tid på olika sätt. Efter en (stressfylld?) arbetsdag på vanliga åtta timmar kan det kännas som om det inte finns energi kvar till annat. Faktisk tid är åtta timmar medan den upplevda är minst det dubbla om inte mer. Omvänt kan någon timme under en skön semesterdag vara hur innehållsrik som helst och ändå finns energi kvar till annat. Den faktiska tiden är “någon timme” men upplevd kan kan vara “fem minuter”.

3 steg i att skapa ett meningsfull tid

Har du plats för det du vill göra i ditt liv och tar du dig tid till att göra det? Jag har börjat leva efter värdeord som meningsfullhet. Det ger mig en känsla av sammanhang och ett värde i det jag gör. Att jag är den som väljer hur jag agerar istället för att mina impulser styr mig, och att jag inte känner en stress i att ha gjort något som jag egentligen inte ville göra… Men för att känna och uppleva meningsfullhet behöver jag utgå ifrån mina livsvärden.

Övning – livshjulet

Om du är nyfiken på vad du lägger din tid på så kan du göra den här övningen. Ett livs(-tids)hjul som sträcker sig över ett dygn och beskriver ditt nuläge.

Tårtbitsdiagram indelat med olika livsområden. Meningsfull tid

Livsområden här som tårtbitar, ett sätt att visualisera meningsfull tid | grafik: Carola Monicadotter Lööf

1) Börja med att skriva ned alla dina olika livsområden, så som du har det i dagsläget, på ett papper: sömn/vila, familj, arbete, motion, fritid, hobby, etc.

2) Ta ett ytterligare papper och rita en cirkel som får symbolisera ditt dygn (24 timmar). Dela upp cirkeln i 24 tårtbitar (en tårtbit = en timme). Ge vart och ett av dina livsområden det utrymme som motsvarar den tid som du faktiskt ägnar åt just det området (se bild).

3) Titta på ditt livshjul. Är du nöjd med den tid och energi som du lägger på olika delar av ditt liv? Kan du se något du skulle vilja ta bort eller ägna mindre tid åt? Finns det något som du är nöjd med och kanske t.o.m. skulle vilja ägna mer tid åt? Finns det något som du skulle vilja få plats med men som du inte ger utrymme åt i ditt liv idag?

Efter att du har ritat upp ditt livshjul så kan du rita upp ett nytt där du “plockar” bort tidstjuvar och lägger till de saker som du faktiskt vill göra och ägna tid åt. Hur ser ditt livshjul ut då? Blir det någon skillnad? Du kan rita om livshjulet hur många gånger som helst, ända tills du känner dig nöjd över vad du har tagit bort och lagt till. Kanske ser du saker du redan nu kan göra för att leva efter det livshjul som känns bäst och mera du?

Vill du läsa mer?

Flexibilitet i tänkande och handlande för ett bättre liv

Flexibilitet i tänkande och handlande för ett bättre liv

Flexibilitet i tänkande och handlande: nyckeln till att skapa det liv du vill ha Känner du ibland att du springer i ett hamsterhjul, att du ständigt stöter på samma problem utan att förstå varför? Du har kanske till och med försökt olika lösningar, men oavsett vad du...

läs mer
Därför gillar jag coaching

Därför gillar jag coaching

Utforska det dynamiska samtalet inom coaching: Upptäck din inre potential och överkom hinder och rädslor för personlig tillväxt När jag tänker på coaching och det dynamiska samtalet, så kommer jag genast att tänka på kombinationen av stöd och målinriktning. För mig är...

läs mer
Drömmar och deras betydelse

Drömmar och deras betydelse

Upptäckande av drömmar, en resa tillbaka till barndomens glömda önskningar Jag tror att många av oss längtar efter att förverkliga och leva våra drömmar. Men varför låter vi oss själva bli tyngda av hinder och blockeringar innan vi ens har försökt? Varför drömmer vi...

läs mer