Så här jobbar jag med samtalsterapi och coaching

Utforska ditt inre Själv och skapa en meningsfull tillvaro med samtalsterapi och coaching

Med stöd och support hjälper jag dig att finna insikter om dig själv och skapa ett meningsfullt handlande i ditt liv. Jag använder mig av en metod som kallas “Kognitiv psykosyntes” och ACT (Acceptance Commitment Therapy), vilket innebär att jag fokuserar på ditt här och nu. Tillsammans balanserar vi tankar, känslor och handlingar för att skapa en enhet, och det är först när denna balans uppnås som möjligheten att skapa en meningsfull tillvaro uppstår.

Här är några sätt jag kan hjälpa dig på din resa

1. Övningar: Genom olika övningar kan vi utforska och fördjupa förståelsen för dina egna tankemönster och beteenden. Dessa övningar kan vara praktiska eller reflekterande och hjälper dig att få insikter om dig själv

  • Utför praktiska övningar för att omsätta insikter i handling.
  • Reflektera över dina tankar och känslor för att förstå deras påverkan på ditt handlande.

2. Metaforer: Metaforer är kraftfulla verktyg för att förstå och kommunicera komplexa idéer. Genom att använda sig av metaforer kan jag förmedla viktiga budskap på ett lättförståeligt och inspirerande sätt.

  • Använda metaforer för att förklara abstrakta begrepp och hjälpa dig att se samband och mönster i ditt liv.
  • Skapa bilder och berättelser som kan fungera som vägledning och inspiration för din inre utveckling.

3. Guidade meditationer: Meditation är en effektiv metod för att öka medvetenheten och närvaron i ditt liv. Genom guidade meditationer kan jag hjälpa dig att utforska din inre värld, släppa stress och hitta lugn och balans.

  • Leda dig genom avslappningsövningar och visualiseringar för att främja inre stillhet och välbefinnande.
  • Utforska mindfulness och uppmärksamhetsövningar för att öka medvetenheten om dina tankar, känslor och kroppsliga reaktioner.

4. Samtalstekniker: Jag använder mig av beprövade samtalstekniker som empatisk kommunikation och motiverande samtal för att hjälpa dig att identifiera och förverkliga dina mål och önskningar.

  • Skapa en trygg och stödjande miljö där du kan dela dina tankar, känslor och utmaningar.
  • Använda mig av empatisk kommunikation för att förstå dina behov och hjälpa dig att uttrycka dig själv på ett tydligt sätt.

5. Utvecklande samtal: Jag ser utvecklande samtal som en resa där du bestämmer färdriktningen och jag följer med som ett stöd på vägen. Vi kommer att utforska och utmana dina hinder och rädslor för att främja din personliga utveckling och förändring.

  • Skapa en trygg och tillitsfull relation där du kan vara dig själv och utforska dina djupare tankar och känslor.
  • Utmana begränsande tankemönster och hjälpa dig att identifiera nya perspektiv och handlingsmönster.

Jag är här för att stödja dig genom din inre utveckling och förändring. Genom att kombinera olika tekniker och metoder kan vi skapa en meningsfull tillvaro baserad på dina egna livsvärden och önskemål.

Det krävs mod att ta det första steget till en inre förändring. Därför ser jag mig som en tillfällig medpassagerare på vägen. | foto: Karin J Studio

Frågor och svar

1. Vilka metoder använder du dig av?
Jag använder mig av metoder som “Kognitiv psykosyntes” och ACT (Acceptance Commitment Therapy). Dessa metoder fokuserar på att arbeta utifrån ditt här och nu och balansera tankar, känslor och handlingar för att skapa en meningsfull tillvaro.

2. Vilka övningar kan förväntas under samtal?
Övningarna kan variera beroende på dina behov och mål. De kan inkludera praktiska övningar för att omsätta insikter i handling, reflekterande övningar för att förstå tankemönster och känslor, samt avslappningsövningar och visualiseringar för att främja inre stillhet och välbefinnande.

3. Hur kan samtalsteknikerna hjälpa mig?
Samtalsteknikerna, såsom empatisk kommunikation och motiverande samtal, hjälper dig att identifiera och förverkliga dina mål och önskningar. De skapar en trygg och stödjande miljö där du kan dela dina tankar, känslor och utmaningar och hjälper dig att uttrycka dig själv på ett tydligt sätt.

4. Vad innebär utvecklande samtal?
Utvecklande samtal är en resa där du bestämmer färdriktningen och jag följer med som ett stöd på vägen. Vi utforskar och utmanar dina hinder och rädslor för att främja din personliga utveckling och förändring. Det sker i en trygg och tillitsfull relation där du kan vara dig själv och utforska dina djupare tankar och känslor.

5. Vilken roll spelar du som samtalsstöd?
Som samtalsstöd finns jag där för att stödja dig genom din inre utveckling och förändring. Jag använder min erfarenhet av att möta mina egna hinder och rädslor för att förstå dig och de utmaningar du står inför. Tillsammans skapar vi en trygg miljö där du kan utforska, växa och skapa en meningsfull tillvaro baserad på dina egna livsvärden.

Vad du kan göra redan idag

Är du nyfiken på vem jag är kan du läsa mer om mig här eller kika in på min LinkedIn. Vet du redan nu att du vill boka tid för utvecklande samtal kan du göra det här.

Ett annat tips är att skriva ned tre saker du är tacksam för. Det hjälper dig att fokusera på det positiva i ditt liv och det sägs även göra gott för att känna meningsfull närvaro i livet.

 

Allt är väl,

 

Vill du läsa mer?

Hur du kan integrera medkänsla i vardagen med Psykosyntes

Hur du kan integrera medkänsla i vardagen med Psykosyntes

Från självreflektion till handling: att öva medkänsla med Psykosyntes Har du någonsin funderat över kraften i medkänsla? I en värld där vi ofta rusar genom livet, kan det vara utmanande att stanna upp och verkligen förstå vad medkänsla innebär. Medkänsla är mer än...

läs mer
Harmoni – en ton i kropp och själ

Harmoni – en ton i kropp och själ

Värdegrund: Harmoni – en livslång resa mot inre balans och självkännedom Har du någonsin känt dig som en båt i en storm, kastad hit och dit av livets omständigheter? Jag har varit där, och jag kan berätta att det inte är en plats där man vill vara. Det är som att vara...

läs mer
Acceptans – en resa mot självacceptans

Acceptans – en resa mot självacceptans

Värdegrund: Acceptans, en resa mot självacceptans och inre harmoni Har du någonsin stannat upp och funderat på vad acceptans egentligen betyder för dig? För mig har det varit en komplex och ibland utmanande resa. Acceptans är inte bara en värdering; det är en...

läs mer