Jag införlivade glidande prissättning i min verksamhet. Det innebar en, för mig, betydande inre resa i att medvetengöra mina värderingar och behov ur ett ekonomiskt perspektiv.

Glidande prissättning är ett annorlunda tankesätt när det handlar om att ta betalt. Jag har tidigare skrivit om hur jag behövde gå utanför min bekvämlighetszon när det handlade om att lära mig ta betalt för mina tjänster. Istället för att räkna ut vad tjänst/vara kostar i produktion och diverse annat så började jag fundera över vad jag behövde för att kunna tillgodose mina ekonomiska behov och samtidigt följa mina inre värderingar.

När boxen blir för trång

Att tänka utanför boxen när det handlar om prissättning innebar, förutom vånda, även insikter i hur förknippat pengar och ekonomi är med ens egna självbild och värde. Förutom förvirrande tankar som dyrt, billigt, gratis, exklusivt, inget värde, maximalt värde… så insåg jag också att jag “klev in” i kundens plånbok. Jag, i min fantasi, visste precis vad kunder kunde eller inte kunde betala… utan att ens veta ett smack! Det vill säga, jag trodde jag behövde ordna rabatter, “pröva på”, klippkort, gratis event, m.m. Allt för att kunder skulle ha “råd” att anlita mig…

Det här tankesättet fungerade dåligt eftersom det enda resultat jag fick var att jag själv mådde inget vidare. Och det berodde på att jag förknippade en del av min självbild med pengar och ekonomi, “inga pengar = dålig självkänsla”. Och för er som tvivlar – nej, det blir svårt att ta sitt ekonomiska ansvar om allt som man säljer är gratis… Jag fick helt enkelt ta mig en rejäl funderare över min prissättningsmodell; en traditionell modell som var skapad av andra människor som inte fungerade som mig.

Behovsmodell istället för prissättningsmodell

När jag startade mitt företag var det viktigt för mig att ha en affärsmodell som var i linje med mina livsvärden. Och livsvärden handlar om de saker som är viktiga och meningsfulla för oss i livet. Det som verkligen betyder något och agerar som våra inre vägvisare. För mig gäller det i allt jag tar mig för – även när det kommer till ekonomi och pengar. För mig handlar det också om att driva ett företag som inte bara genererar ekonomisk vinst, utan också bidrar till samhället och miljön på ett positivt sätt. Dessutom ville jag också ha möjlighet att arbeta med saker jag brinner för, samtidigt som jag har tid för min familj och mina vänner.

Men när det kommer till prissättning och i hur man tar betalt så talar man ofta om marknaden och om en varas omkostnader… men inte vilka behov som den ska uppfylla – hos både säljare och köpare (oftast talar man endast om kundvärde, dvs vilket värde varan ger kunden). Jag prövade att vända på detta tankesätt genom att fråga mig själv “vilka behov behöver jag få uppfyllda för att kunna ta ett ekonomiskt ansvar?” Dessutom behövde jag lära mig mer om behovsanpassad ekonomi för att kunna göra mitt företagande så effektivt som möjligt. Det betydde att jag behövde skapa en ekonomisk plan som var anpassad utefter mina specifika behov och livssituation. Det innebar att jag tog hänsyn till min inkomst (intäkter), utgifter (kostnader) och sparande. Sedan fick jag se till att dessa alltid är i linje med mina värderingar och behov.

Grafisk bild av en våg där pris och värde vägs mot varandra.

Att värdera mina tjänster utifrån behov och värderingar gör att jag kan erbjuda glidande prissätting | bildkälla: PRO canva.com

Glidande prissättning

Efter att jag började anamma glidande prissättning så sker sättet i hur jag tar betalt från mina inre värderingar. Jag prissätter inte längre utefter det traditionella sättet där priset på en vara eller tjänst sätts endast utifrån utbud och efterfrågan. Utan jag prissätter i kombination med behov och livsvärde. Det innebär ett annorlunda sätt att ta betalt, eller ett annorlunda tankesätt i att ta betalt. Genom att ha en prissättning som är mer flexibel kan jag erbjuda olika priser beroende på mina kunders ekonomiska situation, utan att göra avkall på mina egna behov och värderingar.

Det betyder att kunder och klienter själva får välja i hur mycket de vill och kan betala utefter en fastställd prisskala. Den här prisskalan är uträknad utefter hur jag vill leva och vara som människa och hur jag samtidigt kan ta mitt ekonomiska ansvar. Jag använder mig (för tillfället) av tre priskategorier: minimum, rekommenderat och maximum. Det innebär att som kund eller klient hos mig får du själv avgöra vilket av dess priser du vill och kan betala. Det innebär också att vi båda blir medvetna om vår egna uppfattning kring ekonomi och pengar. Det är en balansgång mellan inre behov och värderingar samt om de fördomar som finns om pengar och människor.

Som livsstilsföretagare passar detta tankesätt mig utmärkt. Att kombinera behovsanpassad ekonomi och glidande prissättning. Det handlar om att skapa en balans mellan arbete och fritid, behov och värderingar och att ha en verksamhet som möjliggör det. För mig handlar det inte om att avstå från saker och ting, utan snarare att göra medvetna val som främjar både min hälsa och välbefinnande på lång sikt. Om du själv fick välja, hur skulle du vilja ta betalt (om du har ett företag)? Eller hur skulle du vilja att prissättningen ser ut i samhället?

Låt oss tillsammans skapa en mer hållbar ekonomisk framtid!

Vill du läsa mer?

Hand i hand med det okända: utforska Dödsdoulans roll

Hand i hand med det okända: utforska Dödsdoulans roll

En öppen dörr till det okända: introduktion till rollen som Dödsdoula Livets cykel är full av paradoxer. När en ny livsfas börjar, firas den ofta med jubel och glädje. Men när det kommer till slutet av resan, förändras tonen. Många av oss undviker att tänka på döden,...

läs mer
4 meningsfulla steg för en andligare vardag

4 meningsfulla steg för en andligare vardag

Utforska din andlighet och upplev en djupare kontakt med dig själv Andlighet är något som oftast förknippas med religion och mystik, men för dig kanske det handlar mer om att fördjupa din relation till dig själv och till livet som helhet. I ett tidigare inlägg skrev...

läs mer
Drömmar och deras betydelse

Drömmar och deras betydelse

Upptäckande av drömmar, en resa tillbaka till barndomens glömda önskningar Jag tror att många av oss längtar efter att förverkliga och leva våra drömmar. Men varför låter vi oss själva bli tyngda av hinder och blockeringar innan vi ens har försökt? Varför drömmer vi...

läs mer