Flexibilitet i tänkande och handlande: nyckeln till att skapa det liv du vill ha

Känner du ibland att du springer i ett hamsterhjul, att du ständigt stöter på samma problem utan att förstå varför? Du har kanske till och med försökt olika lösningar, men oavsett vad du gör tycks du hamna tillbaka på ruta ett. Det kan kännas som att följa en inre karta som har lett dig vilse, eller som att hålla dig till otydliga spelregler som du inte ens minns att du har satt upp.

Inre kartor och osynliga regler

Om du känner igen dig, så är du inte ensam. Många av oss lever med omedvetna regler eller tankemönster som styr våra liv, ofta utan att vi inser det. Så, hur går man tillväga för att förstå och bryta dessa osynliga bojor? Och vad om det fanns en metod för att verkligen förstå dig själv, så du kan leva det liv du önskar?

Du är inte ditt problem

Om du känner att du fastnat i vissa delar av livet, kanske det första steget är att förstå att du inte är ditt problem. Ja, du hörde rätt. Problem som verkar envist följa dig runt är ofta inte tecken på att “något är fel med dig”, utan snarare tecken på att du följer ett osynligt skript som behöver uppdateras. Det kan vara värdefullt att stanna upp och fundera över vilka omedvetna “regler” eller “sanningar” du har levt efter.

Grafik för Flexibilitet i tänkande och handlande för ett bättre liv

Kognitiv defusion innebär att skapa ett utrymme mellan oss själva och våra känslor/tankar så att de får mindre grepp om oss. | grafik: Carola Monicadotter Lööf

Förstå och ändra dina inre regler

Nu undrar du kanske: “Hur gör jag det? Hur upptäcker jag dessa osynliga regler?” Du kan börja med enkel självreflektion. Ta en stund att verkligen lyssna inåt. Finns det återkommande tankar eller känslor som dyker upp när du stöter på problem? Notera dem. De är ledtrådar till dina inre regler.

Det fina med att identifiera dessa osynliga regler är att när du väl vet vad de är, har du möjligheten att ändra dem. Att ändra dem innebär att du aktivt väljer att inte låta dessa gamla berättelser bestämma över ditt liv längre. Det öppnar upp för en ny frihet, en ny riktning och, framför allt, en ny början.

Fusion och Defusion: en djupare förståelse

Många av oss lever med osynliga ‘regler’ eller ‘programmeringar’ i vårt inre som vi inte ens är medvetna om. Detta kallas ibland för “fusion”, när vi är så sammansmälta med våra tankar och trossystem att de styr våra liv på ett problematiskt sätt. Dessa skapar ofta invanda sätt att tänka och agera, vilket kan vara både bra och dåligt. Problemet uppstår när dessa tankemönster och handlingsmönster blir så inrotade att de börjar hindra oss från att leva det liv vi vill ha. Du känner dig fast, som att du upprepar samma scenarier om och om igen, utan att riktigt förstå varför. Lösningen här är “defusion”: att bli medveten om dina tankemönster så att du kan ifrågasätta och ändra dem.

Vägen till val och frihet

Det första steget för att komma ur detta är att bli medveten om dina tankemönster. När du blir medveten om dem, kallat “defusion”, kan du också börja ifrågasätta dem. Är de här tankarna verkligen sanna? Är det här verkligen det enda sättet att agera i denna situation?

Det andra steget i defusion är att förstå att du har val. Du måste inte följa ditt invanda beteendemönster; du kan välja en annan väg. Det här handlar om att bli medveten om dina mönster, men också om att träna på att vara flexibel i ditt tänkande och ditt handlande. Flexibilitet gör att du kan anpassa dig till olika situationer och välja det beteende som faktiskt är mest gynnsamt för dig.

Ta kontroll och lev full ut

Det är aldrig för sent att ta kontroll över sitt eget liv. Det kan vara utmanande att ifrågasätta de tankar och beteenden som vi levt med så länge, men det är också enormt befriande. Först när du blir medveten om dina tankar och beteendemönster kan du verkligen börja leva på dina egna villkor. Det handlar om att stanna upp, reflektera och medvetet välja hur du vill reagera i olika situationer. När du börjar göra det, öppnas en helt ny värld av möjligheter. Du går från att känna dig fast till att känna dig fri.

Sista ordet: Från fastlåst till fri

Så, nästa gång du känner att du fastnar i gamla mönster eller tankar, stanna upp och fråga dig själv: “Är det här verkligen vad jag vill?”. Om svaret är nej, kom ihåg att du har kraften att ändra på det. Livet är för kort för att känna sig fastlåst. Du förtjänar att leva fullt ut, och det börjar med att förstå dig själv på en djupare nivå.

Vill du läsa mer?

Drömmar och deras betydelse

Drömmar och deras betydelse

Upptäckande av drömmar, en resa tillbaka till barndomens glömda önskningar Jag tror att många av oss längtar efter att förverkliga och leva våra drömmar. Men varför låter vi oss själva bli tyngda av hinder och blockeringar innan vi ens har försökt? Varför drömmer vi...

läs mer
Att mötas i sårbarhet och öppenhet – det dansanta samtalet

Att mötas i sårbarhet och öppenhet – det dansanta samtalet

Fördjupa förståelsen i terapisamtal: En dans av sårbarhet, ärlighet och tillit Inom terapi och coaching möter jag människor i deras sårbarhet och det blir för mig en djup själslig upplevelse. Varje samtal är som ett blankt blad där jag har minimal information att utgå...

läs mer