Fördjupa förståelsen i terapisamtal: En dans av sårbarhet, ärlighet och tillit

Inom terapi och coaching möter jag människor i deras sårbarhet och det blir för mig en djup själslig upplevelse. Varje samtal är som ett blankt blad där jag har minimal information att utgå ifrån förutom bokningsbekräftelsen och eventuell information om vad klienten vill ta upp och arbeta mot. Detta ger mig lite att gå på, men jag tror att det är så det ska vara.

Skapa en atmosfär av ärlighet och tillit

För mig är ett samtal inom terapi och coaching mycket mer än bara ett möte mellan två människor – det är en möjlighet att förstå och möta varandra på en djupare nivå. Genom att vara sårbara och öppna har vi chansen att skapa en allians där behoven hos både klienten och jag som terapeut kan tillgodoses. Jag upplever att när jag har mindre förhandsinformation om klienten kan jag vara mer närvarande och närma mig deras berättelse utan förutfattade tankar eller åsikter. Det är en möjlighet att dela livsberättelser och skapa en existentiell upplevelse tillsammans.

Lyssnandets kraft i samtal

I mitt arbete är ärlighet en central del av samtalet. Det innebär att jag som lyssnare är ärlig i mitt lyssnande och inte låter mina egna tankar och åsikter påverka det jag hör. På samma sätt uppmuntrar jag den som berättar att tala från hjärtat. Genom ärlighet och öppenhet kan vi skapa en atmosfär av tillit och förståelse. Det är i detta utrymme som verklig förändring och personlig tillväxt kan ske. För att göra detta är jag medveten om min egen roll i samtalet och strävar efter att inte låta mina egna erfarenheter och perspektiv dominera. Istället försöker jag skapa en trygg miljö där den andra personen kan känna sig hörd och förstådd på djupet.

För mig är ett samtal inom terapi och coaching som en dans, ett energiutbyte, där både kropp, sinne och själ är involverade. Vid början av samtalet har jag bara min egen sanning att utgå ifrån, men när det är igång sker en förändring. Jag får en ny uppfattning och en ny sanning börjar ta form. Det är här jag tar del av den andres berättelse och tillsammans formar vi vår gemensamma berättelse framåt. Även om klienten är i fokus och jag är en bifigur blir det vår gemensamma berättelse.

Grafisk bild med två feminina siluetter. Ledord och symboler fyller tomrummet.

Energiutbyte, där både kropp, sinne och själ är involverade. Det finns en medveten närvaro i det mötet. | bildkälla: PRO canva.com

Medvetenhet om det omedvetna

En viktig del av mitt arbete är medvetenheten om det omedvetna. Jag är medveten om att jag har med mig en del av mig själv, min historia och min livserfarenhet in i samtalet. Men genom att vara medveten om att dessa faktorer finns i mitt omedvetna kan jag sätta klientens livsberättelse i fokus. Jag är medveten om min egen närvaro som en medspelare i samtalet och kan därför lyssna och ta emot klientens budskap utan att blanda in min egen livshistoria. Det blir som en spegling där klienten har facit.

Så här arbetar jag med samtal

Samtal är som en dans av förtroende och tillväxt. Genom att vara närvarande och lyssna utan att döma skapar jag en trygg miljö där klienten kan dela sin berättelse. Jag är medveten om min roll och guidar samtalet framåt utan att låta min egen historia ta över. Det är ett energiutbyte där kropp, sinne och själ förenas. För mig är det en helhet och jag tror inte att det går att utesluta en del för att ge plats åt en annan. Vi dansar tillsammans och utforskar möjligheterna som samtalet kan erbjuda.

Vill du läsa mer?

Hand i hand med det okända: utforska Dödsdoulans roll

Hand i hand med det okända: utforska Dödsdoulans roll

En öppen dörr till det okända: introduktion till rollen som Dödsdoula Livets cykel är full av paradoxer. När en ny livsfas börjar, firas den ofta med jubel och glädje. Men när det kommer till slutet av resan, förändras tonen. Många av oss undviker att tänka på döden,...

läs mer
Tänk utanför boxen – glidande prissättning

Tänk utanför boxen – glidande prissättning

Jag införlivade glidande prissättning i min verksamhet. Det innebar en, för mig, betydande inre resa i att medvetengöra mina värderingar och behov ur ett ekonomiskt perspektiv. Glidande prissättning är ett annorlunda tankesätt när det handlar om att ta betalt. Jag har...

läs mer
Drömmar och deras betydelse

Drömmar och deras betydelse

Upptäckande av drömmar, en resa tillbaka till barndomens glömda önskningar Jag tror att många av oss längtar efter att förverkliga och leva våra drömmar. Men varför låter vi oss själva bli tyngda av hinder och blockeringar innan vi ens har försökt? Varför drömmer vi...

läs mer