Hand i hand med det okända: utforska Dödsdoulans roll

Hand i hand med det okända: utforska Dödsdoulans roll

En öppen dörr till det okända: introduktion till rollen som Dödsdoula

Livets cykel är full av paradoxer. När en ny livsfas börjar, firas den ofta med jubel och glädje. Men när det kommer till slutet av resan, förändras tonen. Många av oss undviker att tänka på döden, som om vår ovilja att tala om den skulle kunna fördröja dess ankomst. Men här, i denna tystnad, gömmer sig en roll som är både en gåta och en gåva: dödsdoulans roll.

De osagda frågorna om livets sista kapitel

Du kanske har hört talas om doulas i samband med födelse, men känner du till dödsdoulas? Vad gör en dödsdoula, vad är dödsdoulans roll och hur kan de hjälpa oss att gå igenom den sista etappen av vår livsresa med värdighet och respekt?

Stöttande ljus i skymningen: vad en dödsdoula faktiskt gör

En dödsdoula är inte en läkare eller en sjuksköterska. De utför inte mirakler, men de utför små, ovärderliga handlingar som får stora ringar på vattnet. De är utbildade för att vara där, vid din sida, när du kliver in i livets sista kapitel. De jobbar inte med medicinska procedurer, utan snarare med den känslomässiga och andliga dimensionen av att vara människa.

Dödsdoulans roll kan vara så enkel som att hålla din hand, att föra meningsfulla samtal eller att hjälpa dig och din familj att förstå och hantera det komplexa känslolandskapet som följer med döden. De kan också hjälpa till med att skapa en lugn och trygg atmosfär, kanske med hjälp av dofter, musik eller ljus, så att din resa blir så fridfull som möjligt. Deras uppdrag är individuellt, och deras verktyg är anpassade efter dig och dina behov, vare sig det handlar om andliga ceremonier, andningsövningar eller något så enkelt som en varm hand att hålla i.

Det Vita Arkivet: förbereda för framtidens ovisshet

Vidare hjälper en dödsdoula dig att fylla i det som kallas “Vita Arkivet”, en plats där du kan berätta för dina nära och kära om dina önskemål och tankar inför den tid då du inte längre är med oss. Det kan vara en värdefull guide för de som älskar dig, och ger dem en möjlighet att förstå dina djupaste önskningar och värderingar, även efter att du har gått vidare.

Bild med en uppslagen bok och ett timglas. Detta ska illustrera livets slutskede, det sista kapitlet. Dödsdoula. Dödsdoulans roll.

När livets kapitel börjar lida mot sitt slut, är det värt att fundera på de resurser som kan göra resan meningsfull och fylld av kärlek. | bildkälla: PRO canva.com

Att finna klarhet och skapa en livsplan för slutet

Att ha en dödsdoula är som att ha en kompass i en terräng av osäkerhet och okända vägar. De är där för att hjälpa dig att skapa en “livsplan”, en roadmap för de sista dagarna, veckorna eller månaderna. Det handlar om att knyta samman trådarna i ditt liv, att göra ditt farväl till en integrerad del av din livshistoria.

Varför du bör överväga att ha en dödsdoula

När livets kapitel börjar lida mot sitt slut, är det värt att fundera på de resurser som kan göra resan meningsfull och fylld av kärlek. En dödsdoula kan minska stress och skapa en tryggare plats för dig och din familj. De hjälper dig att möta döden med samma värdighet och medvetenhet som du skulle vilja möta livet.

En inbjudan till medvetenhet vid livets slut

Till sist, om du står inför dödens mysterium, kan en dödsdoula vara den vägvisare som hjälper dig att öppna dörren till det okända. De erbjuder dig en trygg hand och en kärleksfull närvaro när du behöver det som mest. Att ha en dödsdoula är inte en lösning på livets gåta, men det är definitivt en värdefull reskamrat på vägen. Det är en inbjudan att möta döden med den värdighet och respekt som den, och du, förtjänar.

Flexibilitet i tänkande och handlande för ett bättre liv

Flexibilitet i tänkande och handlande för ett bättre liv

Flexibilitet i tänkande och handlande: nyckeln till att skapa det liv du vill ha

Känner du ibland att du springer i ett hamsterhjul, att du ständigt stöter på samma problem utan att förstå varför? Du har kanske till och med försökt olika lösningar, men oavsett vad du gör tycks du hamna tillbaka på ruta ett. Det kan kännas som att följa en inre karta som har lett dig vilse, eller som att hålla dig till otydliga spelregler som du inte ens minns att du har satt upp.

Inre kartor och osynliga regler

Om du känner igen dig, så är du inte ensam. Många av oss lever med omedvetna regler eller tankemönster som styr våra liv, ofta utan att vi inser det. Så, hur går man tillväga för att förstå och bryta dessa osynliga bojor? Och vad om det fanns en metod för att verkligen förstå dig själv, så du kan leva det liv du önskar?

Du är inte ditt problem

Om du känner att du fastnat i vissa delar av livet, kanske det första steget är att förstå att du inte är ditt problem. Ja, du hörde rätt. Problem som verkar envist följa dig runt är ofta inte tecken på att “något är fel med dig”, utan snarare tecken på att du följer ett osynligt skript som behöver uppdateras. Det kan vara värdefullt att stanna upp och fundera över vilka omedvetna “regler” eller “sanningar” du har levt efter.

Grafik för Flexibilitet i tänkande och handlande för ett bättre liv

Kognitiv defusion innebär att skapa ett utrymme mellan oss själva och våra känslor/tankar så att de får mindre grepp om oss. | grafik: Carola Monicadotter Lööf

Förstå och ändra dina inre regler

Nu undrar du kanske: “Hur gör jag det? Hur upptäcker jag dessa osynliga regler?” Du kan börja med enkel självreflektion. Ta en stund att verkligen lyssna inåt. Finns det återkommande tankar eller känslor som dyker upp när du stöter på problem? Notera dem. De är ledtrådar till dina inre regler.

Det fina med att identifiera dessa osynliga regler är att när du väl vet vad de är, har du möjligheten att ändra dem. Att ändra dem innebär att du aktivt väljer att inte låta dessa gamla berättelser bestämma över ditt liv längre. Det öppnar upp för en ny frihet, en ny riktning och, framför allt, en ny början.

Fusion och Defusion: en djupare förståelse

Många av oss lever med osynliga ‘regler’ eller ‘programmeringar’ i vårt inre som vi inte ens är medvetna om. Detta kallas ibland för “fusion”, när vi är så sammansmälta med våra tankar och trossystem att de styr våra liv på ett problematiskt sätt. Dessa skapar ofta invanda sätt att tänka och agera, vilket kan vara både bra och dåligt. Problemet uppstår när dessa tankemönster och handlingsmönster blir så inrotade att de börjar hindra oss från att leva det liv vi vill ha. Du känner dig fast, som att du upprepar samma scenarier om och om igen, utan att riktigt förstå varför. Lösningen här är “defusion”: att bli medveten om dina tankemönster så att du kan ifrågasätta och ändra dem.

Vägen till val och frihet

Det första steget för att komma ur detta är att bli medveten om dina tankemönster. När du blir medveten om dem, kallat “defusion”, kan du också börja ifrågasätta dem. Är de här tankarna verkligen sanna? Är det här verkligen det enda sättet att agera i denna situation?

Det andra steget i defusion är att förstå att du har val. Du måste inte följa ditt invanda beteendemönster; du kan välja en annan väg. Det här handlar om att bli medveten om dina mönster, men också om att träna på att vara flexibel i ditt tänkande och ditt handlande. Flexibilitet gör att du kan anpassa dig till olika situationer och välja det beteende som faktiskt är mest gynnsamt för dig.

Ta kontroll och lev full ut

Det är aldrig för sent att ta kontroll över sitt eget liv. Det kan vara utmanande att ifrågasätta de tankar och beteenden som vi levt med så länge, men det är också enormt befriande. Först när du blir medveten om dina tankar och beteendemönster kan du verkligen börja leva på dina egna villkor. Det handlar om att stanna upp, reflektera och medvetet välja hur du vill reagera i olika situationer. När du börjar göra det, öppnas en helt ny värld av möjligheter. Du går från att känna dig fast till att känna dig fri.

Sista ordet: Från fastlåst till fri

Så, nästa gång du känner att du fastnar i gamla mönster eller tankar, stanna upp och fråga dig själv: “Är det här verkligen vad jag vill?”. Om svaret är nej, kom ihåg att du har kraften att ändra på det. Livet är för kort för att känna sig fastlåst. Du förtjänar att leva fullt ut, och det börjar med att förstå dig själv på en djupare nivå. Om du vill, rent praktiskt, få en djupare förståelse kan du läsa mer om Utvecklande samtal och om hur det kan hjälpa dig.

Naturlig kommunikation

Naturlig kommunikation

Att kommunicera med kärlek, uttrycka behov, lyssna och lösa konflikter med medvetenhet

Jag brukar säga att ett samtal är som en dans. I ett samtal sker ett utbytande av energi, där tankar, känslor och uppfattningar flyter mellan två personer (eller fler). Tillsammans formar vi en sanning, den sanning som är giltig vid det tillfället.

Samskapande sanning

Men sanningen kan förändras när ny information tillkommer eller gammal tas bort. Kommunikativ sanning handlar om ärlighet och att kommunicera medvetet. Nonviolent Communication och Empatisk kommunikation är metoder som bygger på medkänsla. Genom att utgå från vår observerande jag, berätta om våra behov och ge den andre möjlighet att välja hur de vill bemöta oss, visar vi kärlek genom handling.

Kommunikation är inte enkelt. Ofta har vi filter som hindrar oss från att höra och förstå mer än hälften av vad den andra personen säger. Vi är fångade i våra egna tankar och reagerar utifrån våra känslor i stunden. För att kunna förmedla vårt budskap behöver vi klargöra vår avsikt med samtalet. “Vad är det jag vill ha sagt?” Ju tydligare vi är med oss själva, desto lättare blir det att kommunicera, även i konfliktfyllda situationer.

Kommunikationsprocess

Kommunikationsprocessen börjar med att vi skapar kontakt med oss själva innan vi kan skapa kontakt med andra. Genom att ha en djupare kontakt med oss själva blir det lättare att lyssna på andra. Det är enkelt i teorin men svårt i praktiken, särskilt när det handlar om konfliktfyllda samtal. Det är då den inre kontakten blir ännu viktigare.

Att kommunicera med kärlek, uttrycka behov, lyssna och lösa konflikter med medvetenhet. | bildkälla: PRO canva.com

1. Skapa inre kontakt för att lyssna på andra

För att fördjupa kontakten med andra och lösa svårigheter kan vi behöva ta hänsyn till tid och plats. Att lösa konflikter på tunnelbanan, via mobilen eller högt inför andra är inte lämpligt och skapar oftast mer stress än lösningar. Om vi vill att andra ska lyssna på oss måste vi först lära oss att lyssna på dem. Upprepa, återkoppla och se till att budskapet är korrekt förstått. Vid missförstånd, be om förtydligande eller förtydliga själv. Lugna och avslappnade samtal underlättar kommunikationen.

2. Enkelhet och tydlighet i kommunikationen

Ju färre ord vi använder, desto lättare blir det för andra att ta in vårt budskap. Genom att undvika tolkningar, bedömningar och värderingar kan budskapet tas emot mer öppet. Vi tar fullt ansvar för våra egna känslor och behov och uttrycker tydliga önskemål som går att genomföra.

3. Behovens betydelse för att hitta gemensamma lösningar

För att möta andra i samtal behöver vi tydliggöra våra egna behov innan vi försöker hitta lösningar. När vi förstår varandras behov blir vi mer kreativa i att hitta vinnande lösningar som gynnar oss alla. Även om vi inser att våra ord eller handlingar kan ha orsakat smärta, är det viktigt att uttrycka det. Vi ser varandra. Oftast flyter samtal bättre ansikte mot ansikte, då kroppsspråk, mimik och röstläge avslöjar viktig information.

4. Uppskattning som en viktig del av ett givande samtal

Att uttrycka uppskattning till andra är alltid värdefullt. Även om vi inte håller med den andra personen kan vi värdesätta samtalet, kontakten och utforskningen av olika idéer och perspektiv. Ett givande samtal är oftast en ömsesidig gåva.

Hur medvetet kommunicerar du med andra? Ta några minuter för att tänka på hur du lyssnar, uttrycker dina behov och respekterar andras perspektiv. Utmana dig själv att skapa djupare kontakt med dig själv för att kunna närvara fullt ut i samtal med andra. Kom ihåg att lyssna aktivt, vara tydlig och undvika värderande tolkningar. Uttryck din uppskattning för samtal, även om det finns oenighet. Ge dig själv och andra gåvan av ett gott samtal där ni kan lära och växa tillsammans. Är du nyfiken på mer kan du läsa om Reflekterande samtal här.

Drömmar och deras betydelse

Drömmar och deras betydelse

Upptäckande av drömmar, en resa tillbaka till barndomens glömda önskningar

Jag tror att många av oss längtar efter att förverkliga och leva våra drömmar. Men varför låter vi oss själva bli tyngda av hinder och blockeringar innan vi ens har försökt? Varför drömmer vi ens om något som vi inte tror går att uppfylla? Kan vi verkligen drömma och sedan förverkliga dem?

Att finna drömmarna

Min egen resa i drömmarnas land började med att jag behövde upptäcka mina drömmar. Vad ville jag bli som liten? Vad drömde jag om som barn? Jag älskade att skriva, måla, leka och vara fri. Jag älskade att skapa, klippa och klistra. Att vara med djur, springa i skogen och bada i sjön. Jag älskade att jag kände mig fri.

Min dröm är att leva i själens frihet och skapa med fri vilja. Så en dag bestämde jag mig för att skapa ett liv i helhet. Ett liv där jag bestämmer över mina arbetstider, mina inkomster och mina semestrar. Så hur förverkligar man en sådan dröm?

Rädslan som begränsning

För mig handlar det om kunskap och självkännedom. Om jag fortsatte att vara missnöjd på mitt jobb där jag kände mig instängd och understimulerad, vad var det då som fick mig att stanna? Rädsla. Rädsla för ekonomisk kris, att inte kunna försörja mig själv, att inte vara tillräcklig och att sakna egenvärde. Så jag fortsatte att trycka ned mig själv och avfärdade mina drömmar som om de inte var värda något.

Små steg mot stora drömmar

Men drömmar har en förmåga att ändå visa sig, även i det lilla. Efter ett tag började jag märka att tanken på ett liv i helhet plötsligt hade blivit verklig. Jag förändrade hela mitt liv genom att bryta gamla tankemönster och rädslor. Visst finns det fortfarande rädslor, men de styr mig inte längre. Jag lever ett liv där jag själv bestämmer. Jag skapar, jag klipper och klistrar, bor vid vatten och har skogen och öppna vidder runt hörnet. Och jag tillåter mig själv att drömma ännu fler drömmar utan att ifrågasätta mitt egenvärde.

Tillåt dig själv att drömma igen

Så, mitt budskap idag är – ge dig själv tillstånd att drömma stort och våga följa dina innersta önskningar. Ta dig tid att reflektera över vad som verkligen gör dig lycklig och vad du brinner för. Utmana de rädslor och hinder som dyker upp längs vägen och föreställ dig hur det skulle vara att leva ett liv där du är i full kontroll över dina arbetstider, inkomster och semester. Låt dina drömmar guida dig och börja skapa en framtid som är i linje med dina innersta önskningar. Du är värd att förverkliga dina drömmar – låt dem bli din verklighet.

Att mötas i sårbarhet och öppenhet – det dansanta samtalet

Att mötas i sårbarhet och öppenhet – det dansanta samtalet

Fördjupa förståelsen i terapisamtal: En dans av sårbarhet, ärlighet och tillit

Inom terapi och coaching möter jag människor i deras sårbarhet och det blir för mig en djup själslig upplevelse. Varje samtal är som ett blankt blad där jag har minimal information att utgå ifrån förutom bokningsbekräftelsen och eventuell information om vad klienten vill ta upp och arbeta mot. Detta ger mig lite att gå på, men jag tror att det är så det ska vara.

Skapa en atmosfär av ärlighet och tillit

För mig är ett samtal inom terapi och coaching mycket mer än bara ett möte mellan två människor – det är en möjlighet att förstå och möta varandra på en djupare nivå. Genom att vara sårbara och öppna har vi chansen att skapa en allians där behoven hos både klienten och jag som terapeut kan tillgodoses. Jag upplever att när jag har mindre förhandsinformation om klienten kan jag vara mer närvarande och närma mig deras berättelse utan förutfattade tankar eller åsikter. Det är en möjlighet att dela livsberättelser och skapa en existentiell upplevelse tillsammans.

Lyssnandets kraft i samtal

I mitt arbete är ärlighet en central del av samtalet. Det innebär att jag som lyssnare är ärlig i mitt lyssnande och inte låter mina egna tankar och åsikter påverka det jag hör. På samma sätt uppmuntrar jag den som berättar att tala från hjärtat. Genom ärlighet och öppenhet kan vi skapa en atmosfär av tillit och förståelse. Det är i detta utrymme som verklig förändring och personlig tillväxt kan ske. För att göra detta är jag medveten om min egen roll i samtalet och strävar efter att inte låta mina egna erfarenheter och perspektiv dominera. Istället försöker jag skapa en trygg miljö där den andra personen kan känna sig hörd och förstådd på djupet.

För mig är ett samtal inom terapi och coaching som en dans, ett energiutbyte, där både kropp, sinne och själ är involverade. Vid början av samtalet har jag bara min egen sanning att utgå ifrån, men när det är igång sker en förändring. Jag får en ny uppfattning och en ny sanning börjar ta form. Det är här jag tar del av den andres berättelse och tillsammans formar vi vår gemensamma berättelse framåt. Även om klienten är i fokus och jag är en bifigur blir det vår gemensamma berättelse.

Grafisk bild med två feminina siluetter. Ledord och symboler fyller tomrummet.

Energiutbyte, där både kropp, sinne och själ är involverade. Det finns en medveten närvaro i det mötet. | bildkälla: PRO canva.com

Medvetenhet om det omedvetna

En viktig del av mitt arbete är medvetenheten om det omedvetna. Jag är medveten om att jag har med mig en del av mig själv, min historia och min livserfarenhet in i samtalet. Men genom att vara medveten om att dessa faktorer finns i mitt omedvetna kan jag sätta klientens livsberättelse i fokus. Jag är medveten om min egen närvaro som en medspelare i samtalet och kan därför lyssna och ta emot klientens budskap utan att blanda in min egen livshistoria. Det blir som en spegling där klienten har facit.

Så här arbetar jag med samtal

Samtal är som en dans av förtroende och tillväxt. Genom att vara närvarande och lyssna utan att döma skapar jag en trygg miljö där klienten kan dela sin berättelse. Jag är medveten om min roll och guidar samtalet framåt utan att låta min egen historia ta över. Det är ett energiutbyte där kropp, sinne och själ förenas. För mig är det en helhet och jag tror inte att det går att utesluta en del för att ge plats åt en annan. Vi dansar tillsammans och utforskar möjligheterna som samtalet kan erbjuda.