4 meningsfulla steg för en andligare vardag

4 meningsfulla steg för en andligare vardag

Utforska din andlighet och upplev en djupare kontakt med dig själv

Andlighet är något som oftast förknippas med religion och mystik, men för dig kanske det handlar mer om att fördjupa din relation till dig själv och till livet som helhet. I ett tidigare inlägg skrev jag om hur jag gjorde när jag fann modet i att utforska det som jag ansåg/anser vara min andlighet. Och att det resulterade i att jag litar mer på min intuition och inre vägledning än vad jag gjorde tidigare.

Vad innebär andlighet och hur kan den bidra till ditt personliga växande?

Att vara andlig handlar inte nödvändigtvis om att följa en viss religion eller tro. Det kan vara en personlig resa där du utforskar dina egna övertygelser och värderingar, ditt inre själsliv, om att uppleva en känsla av samhörighet med något större och om att söka efter mening i tillvaron. För dig kan det handla om att koppla av, att meditera eller att vara i naturen. Din andlighet handlar om att hitta det som fungerar för dig.

Andlighet handlar inte om att fly från verkligheten eller att ignorera problem. Tvärtom kan det hjälpa till att hantera utmaningar och att hitta lösningar genom att du får en starkare kontakt med din inre röst. Du kan också bli mer kreativ och hitta nya lösningar på gamla problem. Genom att ta dig tid för dig själv och vara närvarande i nuet, utforskar du din andlighet och ger utrymme för att höra din inre röst.

Meningsfulla steg för en andligare vardag

1. Meditation och mindfulness: Att meditera och praktisera mindfulness är effektiva sätt i att fördjupa din andlighet. Genom att fokusera på din andning och vara närvarande i nuet kan du skapa en större medvetenhet om ditt inre liv och öka din förmåga att hantera stress och oro. Du kan också använda meditation som ett verktyg för att utforska dina känslor och tankar och få insikt i dina djupare behov och önskningar.

2. Naturupplevelser: Att vistas i naturen kan också bidra till en ökad känsla av samhörighet med något större och ge en känsla av inre frid. Genom att ta dig tid att uppleva naturen med alla dina sinnen kan du fördjupa din upplevelse av livet och få en större känsla av mening.

3. Konst och kreativitet: Att utforska din kreativa sida genom konst eller andra kreativa aktiviteter kan också bidra till ditt personliga växande. Genom att skapa något från ditt inre kan du uttrycka dina känslor och tankar på ett konkret sätt och få en djupare förståelse för dig själv och dina behov.

4. Andliga övningar: Det finns också många andliga övningar som kan bidra till ditt personliga växande, såsom yoga, qigong och tai chi. Dessa övningar kan hjälpa dig att komma i kontakt med din kropp och dina känslor på ett djupare plan och öka din förmåga att hantera stress och oro.

Kvinna står i motljus med utsträckta armar. Seger. Glädje.

Andlighet är något som oftast förknippas med religion och mystik, men det kanske handlar mer om att fördjupa sin relation till sig själv och till livet som helhet. | bildkälla: PRO canva.com

Just do it!

Andlighet är en viktig del av ditt personliga växande och kan hjälpa dig att uppleva en större inre frid och en känsla av mening i tillvaron. Genom att utforska din andlighet på olika sätt kan du öka din medvetenhet om ditt inre själsliv och få en djupare kontakt med dig själv.

Ta dig tid för dig själv och utforska din andlighet idag! Testa meditation, ge dig ut i naturen eller uttryck dig genom konst. Upptäck vad som ger dig inre frid och meningsfullhet. Eller varför inte skapa en daglig rutin för mindfulness och närvaro? Börja med bara några minuter om dagen och öka successivt. Lär dig lyssna på din inre röst och öka din medvetenhet om ditt inre själsliv.

Så här jobbar jag med samtalsterapi och coaching

Så här jobbar jag med samtalsterapi och coaching

Utforska ditt inre Själv och skapa en meningsfull tillvaro med samtalsterapi och coaching

Med stöd och support hjälper jag dig att finna insikter om dig själv och skapa ett meningsfullt handlande i ditt liv. Jag använder mig av en metod som kallas “Kognitiv psykosyntes” och ACT (Acceptance Commitment Therapy), vilket innebär att jag fokuserar på ditt här och nu. Tillsammans balanserar vi tankar, känslor och handlingar för att skapa en enhet, och det är först när denna balans uppnås som möjligheten att skapa en meningsfull tillvaro uppstår.

Här är några sätt jag kan hjälpa dig på din resa

1. Övningar: Genom olika övningar kan vi utforska och fördjupa förståelsen för dina egna tankemönster och beteenden. Dessa övningar kan vara praktiska eller reflekterande och hjälper dig att få insikter om dig själv

 • Utför praktiska övningar för att omsätta insikter i handling.
 • Reflektera över dina tankar och känslor för att förstå deras påverkan på ditt handlande.

2. Metaforer: Metaforer är kraftfulla verktyg för att förstå och kommunicera komplexa idéer. Genom att använda sig av metaforer kan jag förmedla viktiga budskap på ett lättförståeligt och inspirerande sätt.

 • Använda metaforer för att förklara abstrakta begrepp och hjälpa dig att se samband och mönster i ditt liv.
 • Skapa bilder och berättelser som kan fungera som vägledning och inspiration för din inre utveckling.

3. Guidade meditationer: Meditation är en effektiv metod för att öka medvetenheten och närvaron i ditt liv. Genom guidade meditationer kan jag hjälpa dig att utforska din inre värld, släppa stress och hitta lugn och balans.

 • Leda dig genom avslappningsövningar och visualiseringar för att främja inre stillhet och välbefinnande.
 • Utforska mindfulness och uppmärksamhetsövningar för att öka medvetenheten om dina tankar, känslor och kroppsliga reaktioner.

4. Samtalstekniker: Jag använder mig av beprövade samtalstekniker som empatisk kommunikation och motiverande samtal för att hjälpa dig att identifiera och förverkliga dina mål och önskningar.

 • Skapa en trygg och stödjande miljö där du kan dela dina tankar, känslor och utmaningar.
 • Använda mig av empatisk kommunikation för att förstå dina behov och hjälpa dig att uttrycka dig själv på ett tydligt sätt.

5. Utvecklande samtal: Jag ser utvecklande samtal som en resa där du bestämmer färdriktningen och jag följer med som ett stöd på vägen. Vi kommer att utforska och utmana dina hinder och rädslor för att främja din personliga utveckling och förändring.

 • Skapa en trygg och tillitsfull relation där du kan vara dig själv och utforska dina djupare tankar och känslor.
 • Utmana begränsande tankemönster och hjälpa dig att identifiera nya perspektiv och handlingsmönster.

Jag är här för att stödja dig genom din inre utveckling och förändring. Genom att kombinera olika tekniker och metoder kan vi skapa en meningsfull tillvaro baserad på dina egna livsvärden och önskemål.

Det krävs mod att ta det första steget till en inre förändring. Därför ser jag mig som en tillfällig medpassagerare på vägen. | foto: Karin J Studio

Frågor och svar

1. Vilka metoder använder du dig av?
Jag använder mig av metoder som “Kognitiv psykosyntes” och ACT (Acceptance Commitment Therapy). Dessa metoder fokuserar på att arbeta utifrån ditt här och nu och balansera tankar, känslor och handlingar för att skapa en meningsfull tillvaro.

2. Vilka övningar kan förväntas under samtal?
Övningarna kan variera beroende på dina behov och mål. De kan inkludera praktiska övningar för att omsätta insikter i handling, reflekterande övningar för att förstå tankemönster och känslor, samt avslappningsövningar och visualiseringar för att främja inre stillhet och välbefinnande.

3. Hur kan samtalsteknikerna hjälpa mig?
Samtalsteknikerna, såsom empatisk kommunikation och motiverande samtal, hjälper dig att identifiera och förverkliga dina mål och önskningar. De skapar en trygg och stödjande miljö där du kan dela dina tankar, känslor och utmaningar och hjälper dig att uttrycka dig själv på ett tydligt sätt.

4. Vad innebär utvecklande samtal?
Utvecklande samtal är en resa där du bestämmer färdriktningen och jag följer med som ett stöd på vägen. Vi utforskar och utmanar dina hinder och rädslor för att främja din personliga utveckling och förändring. Det sker i en trygg och tillitsfull relation där du kan vara dig själv och utforska dina djupare tankar och känslor.

5. Vilken roll spelar du som samtalsstöd?
Som samtalsstöd finns jag där för att stödja dig genom din inre utveckling och förändring. Jag använder min erfarenhet av att möta mina egna hinder och rädslor för att förstå dig och de utmaningar du står inför. Tillsammans skapar vi en trygg miljö där du kan utforska, växa och skapa en meningsfull tillvaro baserad på dina egna livsvärden.

Vad du kan göra redan idag

Är du nyfiken på vem jag är kan du läsa mer om mig här eller kika in på min LinkedIn. Vet du redan nu att du vill boka tid för utvecklande samtal kan du göra det här.

Ett annat tips är att skriva ned tre saker du är tacksam för. Det hjälper dig att fokusera på det positiva i ditt liv och det sägs även göra gott för att känna meningsfull närvaro i livet.

 

Tips för självutforskning och helande: Att förstå delpersonlighet inom psykosyntes

Tips för självutforskning och helande: Att förstå delpersonlighet inom psykosyntes

Vad är delpersonlighet inom psykosyntes och hur kan det påverka vår självbild och beteende?

Jag tänker att jag fortsätter skriva lite om delpersonligheter eftersom det kan låta lite suspekt. Förutom att det är ett begrepp inom psykosyntes och som refererar till de olika aspekterna av vår personlighet, kan de också hjälpa till att sätta ord på känslor, dvs hjälpa oss med vårt inre språk.

Olika aspekter och egenskaper

Enligt psykosyntesen har vi inte bara en enhetlig identitet, utan också olika delar av oss själva som kan vara självständiga och ibland till och med motsägelsefulla. Dessa delpersonligheter representerar olika roller, egenskaper och beteenden som vi använder i olika situationer. Till exempel kan jag vara en “utforskare” (roll) när jag vill vara äventyrlig och modig (beteende, egenskap), samtidigt som jag kan vara en “omsorgsfull vän” (roll) när jag vill vara stödjande och lyssnande (beteende, egenskap).

En delpersonlighet är som en delvis stabil och självständig del av mitt psyke och med förmågan att agera som en “personlighet”. Jag är den delen av mig samtidigt som jag behöver förstå att det både tjänar och begränsar mig som människa. Det begränsar mig så länge som jag identifierar mig med det, dvs att jag “blir” min delpersonlighet.

Integrera och samarbeta

Syftet med att förstå och integrera våra delpersonligheter är att skapa harmoni och balans inom oss själva. Genom att medvetet bli medveten om dessa delar och deras syften kan vi välja hur vi agerar och reagerar i olika situationer. Vi kan lära oss att kommunicera och samarbeta med våra olika aspekter av vår personlighet för att uppnå en mer enhetlig och autentisk version av oss själva. Det betyder att vill jag må bra och leva harmoniskt som människa behöver dessa delar av mig även inkluderas i min person.

Det är också viktigt att betona att delpersonligheter inte ska ses som separata “själv” eller “andra”, utan snarare som olika uttryck av vår personlighet. Det betyder att vi inte ska förneka eller stöta bort det som känns obehagligt inom oss, utan vi behöver utforska och integrera dem för att skapa inre samförstånd och uppnå en större känsla av helhet och självmedvetenhet.

Ge dig själv gåvan av inre balans och självförståelse – engagera dig i praktiska övningar och verktyg för att integrera delpersonligheter och uppnå en djupare förståelse för dig själv. | bildkälla: PRO canva.com

Lär dig mer om dina delpersonligheter

Om jag vill försöka komma i balans med mina egenskaper och beteenden kan jag utforska mina delpersonligheters känslor och behov. Jag “sätter” ett språk på mitt inre för att försöka komma mig själv närmare. Frågar mig själv tex vilken grundtrygghet försöker just denna delpersonlighet ge mig? Är det skydd? Tillit? Omvårdnad? Vad är det jag saknar som delpersonligheten försöker ge mig? Känslomässig närhet? Värme? Empati? För att bli dirigent i min egna inre orkester av tankar, känslor, beteende behöver jag:

 1. Identifiera
 2. Acceptera
 3. Integrera
 4. Transformera

När jag ska identifiera mina egenskaper i form av delpersonligheter som gör livet lite krångligt, gör jag det som en “lek”. Jag frågar mig själv om följande:

 • Namn:
 • Motto/livsregel/föreställning:
 • Hur länge den har funnits sedan?:
 • Hur har den tjänat/tjänar mig på vilket/vilka sätt?:
 • Hur har den begränsat/begränsar mig på vilket/vilka sätt?:
 • Vad behöver den?:

Svaren ritar jag eller skriver ned på ett papper. Efter att jag gjort detta utforskar jag mer genom att ställa självreflekterande frågor; hur kan jag ge delpersonligheten vad den behöver? Hur kan jag välja att använda dess tjänande aspekter i mitt liv? Hur kan jag styra den så att den inte styr mig?

Hur skulle det se ut om du bjöd in dina delpersonligheter till samtal och samarbete? Pröva och upptäck den rikedom som kommer med att omfamna och förstå de olika aspekterna av din personlighet, och låt de arbeta i harmoni för att skapa ett mer givande liv.

Tänk utanför boxen – glidande prissättning

Tänk utanför boxen – glidande prissättning

Jag införlivade glidande prissättning i min verksamhet. Det innebar en, för mig, betydande inre resa i att medvetengöra mina värderingar och behov ur ett ekonomiskt perspektiv.

Glidande prissättning är ett annorlunda tankesätt när det handlar om att ta betalt. Jag har tidigare skrivit om hur jag behövde gå utanför min bekvämlighetszon när det handlade om att lära mig ta betalt för mina tjänster. Istället för att räkna ut vad tjänst/vara kostar i produktion och diverse annat så började jag fundera över vad jag behövde för att kunna tillgodose mina ekonomiska behov och samtidigt följa mina inre värderingar.

När boxen blir för trång

Att tänka utanför boxen när det handlar om prissättning innebar, förutom vånda, även insikter i hur förknippat pengar och ekonomi är med ens egna självbild och värde. Förutom förvirrande tankar som dyrt, billigt, gratis, exklusivt, inget värde, maximalt värde… så insåg jag också att jag “klev in” i kundens plånbok. Jag, i min fantasi, visste precis vad kunder kunde eller inte kunde betala… utan att ens veta ett smack! Det vill säga, jag trodde jag behövde ordna rabatter, “pröva på”, klippkort, gratis event, m.m. Allt för att kunder skulle ha “råd” att anlita mig…

Det här tankesättet fungerade dåligt eftersom det enda resultat jag fick var att jag själv mådde inget vidare. Och det berodde på att jag förknippade en del av min självbild med pengar och ekonomi, “inga pengar = dålig självkänsla”. Och för er som tvivlar – nej, det blir svårt att ta sitt ekonomiska ansvar om allt som man säljer är gratis… Jag fick helt enkelt ta mig en rejäl funderare över min prissättningsmodell; en traditionell modell som var skapad av andra människor som inte fungerade som mig.

Behovsmodell istället för prissättningsmodell

När jag startade mitt företag var det viktigt för mig att ha en affärsmodell som var i linje med mina livsvärden. Och livsvärden handlar om de saker som är viktiga och meningsfulla för oss i livet. Det som verkligen betyder något och agerar som våra inre vägvisare. För mig gäller det i allt jag tar mig för – även när det kommer till ekonomi och pengar. För mig handlar det också om att driva ett företag som inte bara genererar ekonomisk vinst, utan också bidrar till samhället och miljön på ett positivt sätt. Dessutom ville jag också ha möjlighet att arbeta med saker jag brinner för, samtidigt som jag har tid för min familj och mina vänner.

Men när det kommer till prissättning och i hur man tar betalt så talar man ofta om marknaden och om en varas omkostnader… men inte vilka behov som den ska uppfylla – hos både säljare och köpare (oftast talar man endast om kundvärde, dvs vilket värde varan ger kunden). Jag prövade att vända på detta tankesätt genom att fråga mig själv “vilka behov behöver jag få uppfyllda för att kunna ta ett ekonomiskt ansvar?” Dessutom behövde jag lära mig mer om behovsanpassad ekonomi för att kunna göra mitt företagande så effektivt som möjligt. Det betydde att jag behövde skapa en ekonomisk plan som var anpassad utefter mina specifika behov och livssituation. Det innebar att jag tog hänsyn till min inkomst (intäkter), utgifter (kostnader) och sparande. Sedan fick jag se till att dessa alltid är i linje med mina värderingar och behov.

Grafisk bild av en våg där pris och värde vägs mot varandra.

Att värdera mina tjänster utifrån behov och värderingar gör att jag kan erbjuda glidande prissätting | bildkälla: PRO canva.com

Glidande prissättning

Efter att jag började anamma glidande prissättning så sker sättet i hur jag tar betalt från mina inre värderingar. Jag prissätter inte längre utefter det traditionella sättet där priset på en vara eller tjänst sätts endast utifrån utbud och efterfrågan. Utan jag prissätter i kombination med behov och livsvärde. Det innebär ett annorlunda sätt att ta betalt, eller ett annorlunda tankesätt i att ta betalt. Genom att ha en prissättning som är mer flexibel kan jag erbjuda olika priser beroende på mina kunders ekonomiska situation, utan att göra avkall på mina egna behov och värderingar.

Det betyder att kunder och klienter själva får välja i hur mycket de vill och kan betala utefter en fastställd prisskala. Den här prisskalan är uträknad utefter hur jag vill leva och vara som människa och hur jag samtidigt kan ta mitt ekonomiska ansvar. Jag använder mig (för tillfället) av tre priskategorier: minimum, rekommenderat och maximum. Det innebär att som kund eller klient hos mig får du själv avgöra vilket av dess priser du vill och kan betala. Det innebär också att vi båda blir medvetna om vår egna uppfattning kring ekonomi och pengar. Det är en balansgång mellan inre behov och värderingar samt om de fördomar som finns om pengar och människor.

Som livsstilsföretagare passar detta tankesätt mig utmärkt. Att kombinera behovsanpassad ekonomi och glidande prissättning. Det handlar om att skapa en balans mellan arbete och fritid, behov och värderingar och att ha en verksamhet som möjliggör det. För mig handlar det inte om att avstå från saker och ting, utan snarare att göra medvetna val som främjar både min hälsa och välbefinnande på lång sikt. Om du själv fick välja, hur skulle du vilja ta betalt (om du har ett företag)? Eller hur skulle du vilja att prissättningen ser ut i samhället?

Låt oss tillsammans skapa en mer hållbar ekonomisk framtid!

Vad är psykosyntes och hur kan det hjälpa oss att förbättra vårt liv?

Vad är psykosyntes och hur kan det hjälpa oss att förbättra vårt liv?

Upptäck ditt inre jag och lev ett mer balanserat liv

Många av oss har hört talas om terapier som kognitiv beteendeterapi eller psykoanalys, men har du hört talas om psykosyntes? Hur kan psykosyntes hjälpa dig och mig att öka vår självkännedom, skapa en mer balanserad tillvaro och öka vår inre självacceptans? Vad är psykosyntes och vilka fördelar kan man uppnå genom att använda tekniker som visualisering, meditation och andningsövningar? Delpersonligheter? Psykosyntesprocessen? Så många frågor och så få svar? Livet är ett mysterium och jag kan inte låta bli att förundras över det.

Psykosyntes, vad är det?

Kortfattat är psykosyntes en terapeutisk modell som utvecklades av den italienska psykiatern Roberto Assagioli på 1900-talet. En av de centrala idéerna i psykosyntes är att människan har en inre potential för självförverkligande och självtillräcklighet, och att detta kan frigöras genom att integrera olika delar av vår personlighet. Psykosyntes betraktar människan som en helhet, och inte bara som en samling av symptom och problem. Jag tror (och baserat på egen erfarenhet) att psykosyntes kan vara en mycket effektiv metod för personlig utveckling och förbättring av livskvaliteten. Genom att använda olika tekniker som visualisering, meditation och andningsövningar lär jag mig att släppa taget om begränsande tankar och känslor, vilket kan hjälpa mig att komma i kontakt med min inre visdom och kreativitet.

Fördelar med psykosyntes

Enligt min uppfattning är en av de största fördelarna med psykosyntes att det kan öka din och min självkännedom. Som människa väljer jag att nyfiket utforska alla aspekter av min personlighet, vilket gör att jag kan lära mig att förstå mig själv bättre och utveckla en ökad medvetenhet om mina tankar, känslor och beteenden. Detta kan bidra till en större förståelse av mina styrkor och svagheter och därmed öka min livskvalitet. Psykosyntes arbetar med andra ord med vår inre vilja till varaktig beteendeförändring.

En annan fördel med psykosyntes är att det kan hjälpa mig att skapa en mer balanserad tillvaro genom att integrera de olika delarna av min personlighet. Jag använder mig av mina inre resurser och kan därför lära mig att hantera stress och ångest på ett mer effektivt sätt. Jag lär mig också att acceptera och hantera mina känslor på ett mer konstruktivt sätt. En tredje fördel med psykosyntes är att det kan hjälpa mig att öka min självacceptans. Genom att integrera alla delar av min personlighet, inklusive de delar som jag tidigare har förnekats eller dömt, kan jag lära mig att acceptera mig själv för vem jag är. Denna ökade självacceptans kan bidra till en ökad självkänsla och självförtroende.

En grafisk bild av psykosyntesprocessen

En variant av psykosyntes och dess process i fyra steg | grafik: Carola Monicadotter Lööf

Psykosyntesprocessens fyra steg

Psykosyntes involverar flera olika steg som hjälper till att integrera de olika delarna av oss själva. Genom att lära oss att lyssna på våra känslor och behov, kan vi uppnå självförverkligande och personligt välbefinnande.

 • Självobservation: Det första steget i psykosyntesprocessen är att observera och bli medveten om dina olika delar och hur de påverkar dig. Detta kan inkludera att identifiera och utforska dina olika känslor, tankar och beteenden.
 • Självacceptans: Det andra steget handlar om att acceptera och omfamna alla dina olika delar, även de som du kanske inte gillar eller inte vill kännas vid. Detta innebär att du börjar se dig själv som en helhet, istället för att bara identifiera med vissa delar av dig själv.
 • Självreglering: Det tredje steget handlar om att lära sig att reglera och hantera dina olika delar så att de inte drar åt olika håll och skapar konflikt inom dig. Detta kan inkludera att använda olika tekniker som visualisering, meditation eller andningsövningar för att balansera dina olika delar.
 • Självsyntes: Det fjärde och sista steget i psykosyntesprocessen är självsyntes, där du integrerar dina olika delar till en helhet. Detta kan innebära att du hittar en gemensam vision eller syfte för ditt liv, och att du börjar leva mer i överensstämmelse med denna vision.

Delpersonligheter

Något som också definierar psykosyntes är det som kallas för delpersonligheter, (subpersonligheter). Vi alla har olika delar av vår personlighet som kan ha olika åsikter, önskningar och beteenden. Ibland kan dessa delar av oss vara i konflikt med varandra och skapa obehag och problem i vårt liv. Genom att arbeta med delpersonligheter kan vi lära oss att förstå och integrera dessa olika delar av oss själva, och därigenom skapa mer balans och harmoni i vårt liv.

Psykosyntes är en individuell och personcentrerad terapimetod där vi utforskar våra egna unika potentialer och utmaningar. Vi upptäcker vårt sanna jag och utvecklas till den bästa versionen av oss själva. Genom att arbeta med våra inre resurser och förmågor kan vi växa och utvecklas på alla nivåer av vårt väsen. Det är som att vi kan bli en mer hel och komplett version av oss själva. Det kan vara värt att läsa mer om psykosyntes, undersöka de olika teknikerna och verktygen som finns tillgängliga och kanske till och med söka stöd från en erfaren psykosyntesterapeut och eller -coach.