Våga Vara Vacker®

Samtalsterapi och Coaching inom ACT (Acceptance Commitment Therapy) och Psykosyntes.

Samtalsstöd och personlig utveckling

Drömmer du om att ta steget till ett “nytt” liv men vet inte hur? Sitter du fast och vet inte hur du ska komma vidare? Eller känner du dig stressad och behöver hjälp att hantera det? Oavsett vad du funderar på kan samtalsstöd vara ett alternativ till att söka reda på svaren. Du får tillfälle att reflektera över dina behov och värderingar och öva dig i att bryta beteendemönster som inte är gynnsamma. Samtalet ger dig modet att våga utmana dig själv i att finna inre lösningar och aktivt gå mot en meningsfull tillvaro.

Carola Monicadotter Lööf

”Motivationen hos mig ligger i den energi som frigörs när gamla blockeringar och föreställningar bryts, och en frihetskänsla i att göra det man verkligen vill, uppnås. Genom att så frön av kärlek, som får gro och växa, utvecklas modet hos mig själv och andra till att ta klivet i att leva ett autentiskt och harmoniskt liv.”

Carola Monicadotter Lööf

Carola Monicadotter Lööf

Samtalsterapeut och Coach. Yogalärare. Reiki Master/lärare. Inspiratör.

Jag heter Carola och är diplomerad samtalsterapeut och coach inom ACT (Acceptance Commitment Therapy) och Psykosyntes. Genom att erbjuda samtalsstöd och att skriva i bloggen “Din Personliga Coach” ger jag dig tillfälle för reflektion och en möjlighet i att göra skillnad för dig själv i ditt liv.

Frågor och svar

Vad går ACT (Acceptance Commitment Therapy) ut på?

ACT går ut på att stödja dig i att välja ett mer meningsfullt handlande i ditt liv oavsett vilka dina förutsättningar är. Det handlar inte om rätt eller fel utan om vilket inre perspektiv du har tagit på dig själv. Antingen är detta inre perspektiv hjälpsamt och du lever som du önskar och mår bra, eller så är det ett hinder som kan leda till handlingar som du egentligen inte vill stå för.

Vad är Psykosyntes? Är det vedertaget?

Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar dig som du är och manar fram det du kan bli, din potential. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När du tar ansvar har du också hittat din vilja. Om du verkligen vill få fäste i livet och förändra djupt rotade mönster kräver denna medvetandeprocess styrning och val. Detta är grunden i psykosyntesen som har utvecklats av Roberto Assagioli.

Finns det något vetenskapligt stöd för ACT och Psykosyntes?

Det finns ett stort antal studier som utförts under senare år och som bekräftat att ACT är en verksam terapimodell med bred användbarhet. ACT baseras på RFT (Relation Frame Theory) som är en nyare inlärningspsykologisk teori. RFT utgår ifrån att människans beteende styrs av inre föreställningar, slutsatser och våra egna tankar om oss själva – till skillnad från djuren som agerar på instinkt. Studier för Psykosyntes finns men inte lika omfattande. Tex så visar ett utvecklingsprogram under tre månader att Psykosyntes kan förebygga utbrändhet, stärka emotionell intelligens, ge ökad upplevd lycka och ökad upplevelse av mening (International Journal of Stress Management (2005)).

Hur går samtalsterapi och coaching till?

Både ACT och Psykosyntes är sk. upplevelseterapi. Med hjälp av metaforer, guidade meditationer och övningar både under samtalet och i “hemläxa” ger det dig möjlighet till nya förhållningssätt gentemot dina inre upplevelser, minnen, föreställningar, farhågor och självberättelser. Som din samtalspartner är jag inte “experten” som visar vägen, utan snarare ett stöd för dig att komma i kontakt med dina personliga livsvärden. Det är du som sitter på svaren. Du kan välja mellan att ha samtal online eller e-postbaserade samtalsbrev. Läs mer under respektive tjänst.

Vad menas med inre perspektiv och självberättelser?

Det du berättar för dig själv, dina inre historier (perspektiv), påverkar ditt dagliga liv genom ditt handlande (beteende). Har din självberättelse utrymme för självtolerans och självmedkänsla skapas ett grundläggande värde för dig som individ och du agerar därefter. Men om du har fastnat i en negativ självbild kan det vara av betydelse att utforska andra möjliga självberättelser och gå mot ett mer meningsfullt handlande.

Så här jobbar jag!

Med stöd och support hjälper jag dig till att finna insikter om dig själv så att du kan fullfölja skapandet av ett meningsfullt handlande i ditt liv. I mitt arbetssätt utgår jag ifrån sk. “Kognitiv psykosyntes” och ACT (Acceptance Commitment Therapy), vilket betyder att jag arbetar utifrån ditt Här och Nu. Tillsammans balanserar vi tanke-känsla-handling till en enhet, och det är inte förrän du uppnått denna balans som möjligheten i att skapa en meningsfull tillvaro uppkommer.

Övningar, metaforer, guidade meditationer och välbeprövade samtalstekniker som Empatisk kommunikation och Motiverande samtal tar vi fram det du vill skapa i ditt liv. Din inre utveckling och förändring ligger alltid i fokus. Din kropp, din själ och dina tankar och känslor hänger ihop i ett system, som kan behöva kalibreras mot dina livsvärden – och det är här som jag finns som samtalsstöd för dig.

Min erfarenhet av att möta mina egna hinder och rädslor, tankemönster och beteende gör att jag kan förstå dig och de utmaningar du står inför. Jag ser Utvecklande samtal som en resa där du bestämmer färdriktningen och jag följer med som ett stöd på vägen.

Din Personliga Coach

– Bloggen som gör skillnad! –

3 steg i att skapa meningsfull tid

3 steg i att skapa meningsfull tid

När allt kommer omkring så vill vi fylla vårt liv med meningsfull tid Vi människor upplever ofta tiden som subjektiv och att den inte är konstant. Den är föränderlig i sin natur, ibland går det fort och ibland går det långsamt. För att uttrycka en kliché, “det är inte...

läs mer
Låt livsvärden bli din vägvisare i livet

Låt livsvärden bli din vägvisare i livet

Jag blir min egen vägvisare när jag följer mina livsvärden Genom att jag följer mina livsvärden är det som att ha en personlig livsuppfattning eller inre vägvisare som guidar mig i livet. Som väger för- och nackdelar och hjälper mig i mitt beslutsfattande. Det är när...

läs mer
Konsten att räkna ut mitt värde i pengar

Konsten att räkna ut mitt värde i pengar

Jag behövde gå utanför min bekvämlighetszon för att kunna ta betalt Att räkna ut hur mycket saker och ting kostar är inget problem. Det är de inre föreställningar om pengar som är problemet och vilka behov som de kan tänkas uppfylla. Genom att gå utanför min...

läs mer